Alkuperätiedot: E.ON Kainuu Oy

 

E.ON Kainuun myyntituotteet ovat E.ON Takuu, E.ON Aktiivi, E.ON Kainuussa Tuotettu sekä suuryrityksille myytävät erikoistuotteet.

 

E.ON Kainuussa Tuotettu -sopimusten sähkö tuotetaan Kainuun Voiman vastapainevoimalaitoksessa paikallisilla polttoaineilla, joita ovat vesivoima, bioenergia ja turve.

 

Muiden myyntituotteiden sähköstä neljännes hankitaan suoraan sopimusvoimalaitoksista ja loput Nord Pool -sähköpörssistä.

 

Energiateollisuus ry on päivittänyt labelling-suosituksen sähkön alkuperän laskennasta ja ilmoittamisesta asiakkaille kesäkuussa 2012. Luvut energialähdejakaumasta sekä laskelmat hiilidioksidin ominaispäästöistä ja ydinjätteestä vastaavat pääosin vuoden 2012 tietoja.

 

E.ON Kainuussa Tuotetun energialähdejakauma (%)
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Vesivoima 37 37 54 47  67  50
Puu- ja metsähake   25 35 32 31  24 22
Tuulivoima 0 0 0 0 0
Turve 31 26 14 14  7 27
Ydinvoima 0 0 0 0 0
Maakaasu 0 0 0 0 0
Öljy 2 1 0 0 0
Hiili 5 2 0 2 0
Summa 100 100 100 100 100 100
Nord Pool -osuus 0 0 0 0 0

 

Vuonna 2012 Kainuussa Tuotettu -sopimusten sähköstä 62 % tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä ja 31 % turpeella, joka on hitaasti uusiutuva polttoaine, mutta paikallisesti merkittävä. Vesivoiman osuus pienentyy, koska vesivoimaa käytetään enenevässä määrin muissa tuotteissa.
 

E.ON Takuu-, E.ON Aktiivi- ja yrityssopimustuotteet (%)
Energialähde 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fossiiliset 34 41 36 35 29 32
Uusiutuvat 36 33 41 43 47 43
Ydinvoima 30 26 23 22 24 25

 

Takuu-, Aktiivi- ja yrityssopimusten sähkö hankittiin valtaosin Nord Pool -sähköpörssistä.

 

E.ON ei tuo sähköä ETA-alueen ulkopuolelta.

 

E.ON Kainuussa Tuotettu: päästöt ja tuotannossa kulunut ydinpolttoaine
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hiilidioksidi 151 76 87 98 60 194 g/kWh
Typen oksidit 57 150 55 133  82 154 mg/kWh
Rikkidioksidi 117 96 35 60  37  115 mg/kWh
Kulunut ydinpolttoaine 0 0 0 0 0 0  mg/kWh


E.ON Takuu, E.ON Aktiivi ja yritystuotteet: päästöt ja tuotannossa kulunut ydinpolttoaine
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hiilidioksidi 257 243 255 226 91 138 g/kWh
Typen oksidit  467 446 406 371 374 376 mg/kWh
Rikkidioksidi 486 436 407 384 345 369 mg/kWh
Kulunut ydinpolttoaine 0,89 0,78 0,70 0,65 0,73 0,74 mg/kWh

 

E.ON Kainuun kokonaishankinta

Yhtiökohtaisesti myydyn sähkön alkuperätietojen lisäksi laki sähkön alkuperän ilmoittamisesta edellyttää tiedot myös E.ON Kainuun kokonaishankinnasta.

 

E.ON Kainuun sähkönhankinta jakaantuu

1) E.ON Kainuun ja tytäryhtiön asiakkaille myytävän sähkön hankintaan omista, vuokratuista ja osakkuusvoimalaitoksista, kumppaniyritysten voimalaitoksista sekä emoyhtiön osalta myös Nord Pool -sähköpörssistä sekä

2) Nord Poolista ostetun sähkön välittämiseen E.ON Suomi Oy:lle.

 

E.ON Kainuun kokonaishankinta 2007-2012
Energialähde 2011
%
2011
%
2010
%
2009
%
2008
%
2007
%
Fossiiliset 3,4 4,6 3,5 3,5 8 7,5
Uusiutuvat 13,1 12,2 12,8 11,9 19 15,2
Ydinvoima 0 0 0 0 1 0,7
Nord Pool -sähköpörssi 83,5 83,2 83,7 84,7 72 76,6

 

 

Sähköpörssistä ostetun sähkön jakauma vuonna 2012
Energialähde Osuus
Fossiiliset ja turve 33,4 % 
Uusiutuvat 28,4 %
Ydinvoima 38,2 %

 

E.ON Kainuun kokonaishankinta:
päästöt ja tuotannossa kulunut ydinpolttoaine 2007-2012
Tuote 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hiilidioksidi 237 256 257 226 83 131 g/kWh
Typen oksidit 400 467 433 401 369 366 mg/kWh
Rikkidioksidi 415 466 465 393 349 360 mg/kWh
Kulunut ydinpolttoaine 1,002 0,781 0,786 0,661 0,745 0,727 mg/kWh

 

 

E.ON Kainuun omat, vuokratut ja osakkuusvoimalaitokset: päästöt ja tuotannossa kulunut ydinpolttoaine 2007-2012
  2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hiilidioksidi  132 78 128 100 105  241 g/kWh
Typen oksidit 52 156 81 160  161 210 mg/kWh
Rikkidioksidi 102 99 52 61  64  160 mg/kWh
Kulunut ydinpolttoaine 0 0 0 0  0  0 mg/kWh

 

Lisätietoja:
tuotepäällikkö Timo Haarala puh. 010 226 1282Kuinka paljon kulutit ja milloin

Kaikki Loisteen asiakkaat voivat seurata omaa sähkönkäyttöään kilowattitunteina ja euroina Oma Energia –palvelussa.

Oma Energia -palvelu