energialuokitus-taulukko

  Energiatodistus

  Energiatodistus on uudistunut ja 1. kesäkuuta 2013 voimaan tulleen lain mukaan energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä myös olemassa oleville pientaloille. Vaatimukset tulevat voimaan vaiheittain:
   

  1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen)
  1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
  1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
  1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot


  Nykyisin energiatodistuksen saa laatia vain pätevyytensä osoittanut tekijä.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA pitää yllä rekisteriä pätevistä energiatodistusten laatijoista. Lisätietoa energiatodistuksesta

  Ympäristöministeriö on tehnyt Excel-lomakkeet, jotka helpottavat energiatodistusten laatijoiden työtä. Lomakkeet voit ladata omalle koneellesi joko Ympäristöministeriön tai Motivan sivuilta.
   

  Taustaa energiatehokkuuden parantamiselle

  Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla vaikuttavat Kioton ilmastosopimus sekä Suomen Energia- ja ilmastostrategia. Niiden tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi velvoittaa jäsenmaat energiatodistuksen käyttöönottoon. Taustalla on huoli rakennusten energiankulutuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä ja maamme riippuvuudesta energian tuonnista.