Sähkömarkkinakatsaus

Syyskuu 2019

Hinnat tukkumarkkinoilla ovat vaihdelleet nyt voimakkaasti. Vesivoimatuotannon tilanne Pohjoismaissa on normaalia parempi, mutta päästöoikeuden hinta sekä tuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa. Suurimpia syitä suuriin hintavaihteluihin ovat Ranskan ydinvoimaloissa mahdollisesti vaadittavat ylihuollot, Brexitin tilanne ja Saudi-Arabiaan tehty ohjusisku. Ne tuovat epävarmuutta myös pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Koska talviaika on lähestymässä ja edellä mainitun kaltaiset tapahtumat muualla lisäävät kysyntää ja hinnanvaihteluja myös Suomen hintoihin, suosittelemme kiinnittämään sähkön hinnan seuraaviksi vuosiksi eteenpäin.

Katsaus sähkön hintaan

Suomen hinta-alueen toteutunut kuukauden keskihinta Nordpool Spot sähköpörssissä (www.nordpoolspot.com) ja markkina-arvostus NasdaqOMX sähköjohdannaisissa (www.nasdaqomx.com). Kuvaaja kertoo tukkusähkön hinnan toteutuneesta vaihtelusta ja hinta-arviosta vuosille 2019 ja 2020 (hinnat euroa/MWh, alv 0 %). Määräaikaisen sopimuksen veroton hinta määräytyy tekohetkellä voimassaolevan päivän hinnan mukaan.

Loisteen energia-asiantuntijat seuraavat hintojen toteutunutta kehi­tystä ja ennusteita tarkasti ja tasaavat hintamuutoksia tekemällä hintasuojauksia eri pituisiksi määräajoiksi etukäteen. Siksi voimme tarjota asiakkaillemme hinnaltaan vakaita ja turval­lisia sähkösopimuksia. Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai tu­tustu tarjoamiimme vaihtoehtoihin.

 

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinta sisältää sähkön myyntiosuuden (sähköenergia), sähkön siirron (sähköverkko) ja verot. Sähköenergian voi kilpailuttaa, mutta siirtomaksuista ja sähköverojen laskuttamisesta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Sähkön hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 % ja sähkövero energiaveron ja huoltovarmuusmaksun.

Loiste hankkii sähkön valtaosin pohjoismaisilta tukkusähkömark­kinoilta. Hinnat vaihtuvat joka tunti sen mukaan, millä tavoilla ja miten paljon sähköä tuotetaan sekä miten paljon sitä käytetään. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden sähkön spot-hintoja eli pörssihintoja voi tarkastella Nordpoolin nettisivuilla tai Fingridin Tuntihinta -sovelluksen avulla. Lisätietoa Loisteen myymän sähkön alkuperästä.

 

Sähkönhinta jakautuu