Sähkömarkkinakatsaus

Kesäkuu 2019

Tukkuhinnat sähkömarkkinoilla ovat huomattavasti laskeneet, koska pohjoismainen vesitilanne on selkeästi parantunut ja tuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat ovat myös laskeneet. Ruotsissa ja Norjassa on satanut paljon, mikä on täyttänyt vesialtaat normaalille tasolle.

Samaan aikaan kivihiilen ja kaasun, joita molempia vielä paljon Euroopan sähköntuotannossa käytetään, hinnat ovat laskeneet huomattavasti yksinkertaisesti vähäisen kysynnän vuoksi.

Lisäksi koko Euroopassa on usea aste normaalia lämpimämpää, mikä osaltaan pienentää sähkön kulutusta. Päästöoikeuden hinta on edelleen korkea, mikä hillitsee hintojen laskua tukkumarkkinoilla.

Sähköpörssin toteutunut spothinnan keskiarvo Suomen hinta-alueelle

Suomen hinta-alueen toteutunut kuukauden keskihinta Nordpool Spot sähköpörssissä (www.nordpoolspot.com) ja markkina-arvostus NasdaqOMX sähköjohdannaisissa (www.nasdaqomx.com). Kuvaaja kertoo tukkusähkön hinnan toteutuneesta vaihtelusta ja hinta-arviosta vuosille 2019 ja 2020 (hinnat euroa/MWh, alv 0 %). Määräaikaisen sopimuksen veroton hinta määräytyy tekohetkellä voimassaolevan päivän hinnan mukaan.

Loisteen energia-asiantuntijat seuraavat hintojen toteutunutta kehi­tystä ja ennusteita tarkasti ja tasaavat hintamuutoksia tekemällä hintasuojauksia eri pituisiksi määräajoiksi etukäteen. Siksi voimme tarjota asiakkaillemme hinnaltaan vakaita ja turval­lisia sähkösopimuksia. Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai tu­tustu tarjoamiimme vaihtoehtoihin.

 

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinta sisältää sähkön myyntiosuuden (sähköenergia), sähkön siirron (sähköverkko) ja verot. Sähköenergian voi kilpailuttaa, mutta siirtomaksuista ja sähköverojen laskuttamisesta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Sähkön hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 % ja sähkövero energiaveron ja huoltovarmuusmaksun.

Loiste hankkii sähkön valtaosin pohjoismaisilta tukkusähkömark­kinoilta. Hinnat vaihtuvat joka tunti sen mukaan, millä tavoilla ja miten paljon sähköä tuotetaan sekä miten paljon sitä käytetään. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden sähkön spot-hintoja eli pörssihintoja voi tarkastella Nordpoolin nettisivuilla tai Fingridin Tuntihinta -sovelluksen avulla. Lisätietoa Loisteen myymän sähkön alkuperästä.

 

Sähkönhinta jakautuu