Sähkömarkkinakatsaus

Helmikuu 2021

Viime vuosi oli ennätyssateinen, mikä piti sähköpörssin hinnat matalina. Vuodenvaihteen jälkeen on Pohjoismaissa ollut vähäsateisempaa ja lämpötilat olleet hiukan normaalia matalammat. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun sähköön on vaikuttanut voimakkaasti noussut päästöoikeuksien hinta, mikä näkyy myös sähköpörssissä hintoja nostavana tekijänä.

Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi. 

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta eri vuosina

Sähköpörssin hintaennuste

Pohjoismaiset vesialtaat ovat tyhjentyneet kuivemman ajanjakson aikana ja voimalaitospolttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat ovat lähteneet nousuun. Hinnan nousun yhtenä tekijänä on odotukset talouden elpymisestä.

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta

Hintojen voimakkaaseen vaihteluun eri päivinä suurin syy on tuulivoimatuotannossa. Tuulisena päivänä sähköpörssin hinnat pysyvät maltillisina. Toinen merkittävä tekijä ovat pakkasjaksot, jolloin kylmyys lisää kulutusta ja tuulituotantokin on yleensä vähäisempää.

Sähkön hinnan vaihtelua voi seurata osoitteessa Nordpoolin nettisivuilla tai Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Määräaikainen sopimus suojaa hintamuutoksilta

Loisteen energia-asiantuntijat seuraavat hintojen toteutunutta kehi­tystä ja ennusteita tarkasti ja tasaavat hintamuutoksia tekemällä hintasuojauksia eri pituisiksi määräajoiksi etukäteen. Siksi voimme tarjota asiakkaillemme hinnaltaan vakaita ja turval­lisia sähkösopimuksia. Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai tu­tustu tarjoamiimme vaihtoehtoihin.

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinta sisältää sähkön myyntiosuuden (sähköenergia), sähkön siirron (sähköverkko) ja verot. Sähköenergian voi kilpailuttaa, mutta siirtomaksuista ja sähköverojen laskuttamisesta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Sähkön hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 % ja sähkövero energiaveron ja huoltovarmuusmaksun.

Loiste hankkii sähkön valtaosin pohjoismaisilta tukkusähkömark­kinoilta. Hinnat vaihtuvat joka tunti sen mukaan, millä tavoilla ja miten paljon sähköä tuotetaan sekä miten paljon sitä käytetään. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden sähkön spot-hintoja eli pörssihintoja voi tarkastella Nordpoolin nettisivuilla tai Fingridin Tuntihinta -sovelluksen avulla. Lisätietoa Loisteen myymän sähkön alkuperästä.

 

Sähkönhinta jakautuu