vihreasahko-sahkosopimus-loiste-energia

Ilmastotutkimus: ilmastonmuutos herättää tunteita

Halusimme välttää arvailuja ja teetimme tammikuussa 2019 tutkimuksen siitä, miten suomalaiset suhtautuvat ilmastonmuutoksen, erityisesti energia-alan näkökulmasta. Mielenkiintoisen tutkimuksen tulokset näet kokonaisuudessaan sivun alalaidassa olevasta linkistä.

Yli 2/3 suomalaisista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Kaikkiaan 71 % suomalaisista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kertoo tuore tutkimus:

  • 41 % suomalaisista on vähentänyt punaisen lihan syömistä
  • 32 % vähentänyt oman auton käyttöä
  • 25 % vähentänyt lentomatkustamista
  • 16 % jättänyt lapset hankkimatta
  • 1 % hankkinut sähköauton torjuakseen ilmastonmuutosta

Ihmisten intoa jotain asian hyväksi selittää heidän kokemansa huoli ilmastonmuutoksesta: todellisena ja vakavana uhkana sitä pitää 76 % suomalaisista.

76 % suomalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana

”Tutkimuksesta huomaa sen, että suomalaiset ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja ovat valmiita muuttamaan käyttäytymistään sen vuoksi. Yhteiskuntarakenteiden on kuitenkin muututtava ja poliittisten päättäjien otettava asia vakavasti, jotta kansalaisten toimista saataisiin todellista ilmastohyötyä”, Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen sanoo.

 

Ilmastoahdistus nostaa päätään

Suoranaista ilmastoahdistusta potee 17 % suomalaisista. Tässä joukossa korostuvat naiset, 18–34-vuotiaat, suurissa kaupungeissa asuvat, opiskelijat sekä yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat.

”Vaikka ilmastonmuutos jopa ahdistaa ihmisiä, on hienoa nähdä, kuinka suomalaiset ovat omassa arjessaan ja valinnoissaan puuttuneet päättäväisesti sen luomaan uhkaan. On selvää, että yritysten pitää yhtä lailla tarttua tähän haasteeseen ja auttaa asiakkaitaan ympäristöystävällisissä valinnoissa. Esimerkiksi yli puolet suomalaisista ajattelee, että heidän energiavalinnoillaan on merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, energiayhtiö Loisteen liiketoimintajohtaja Ulla Leppä sanoo. 

 

Ehdokkaiden ilmastonäkemykset vaikuttavat vaaleissa

Kulutustottumusten lisäksi ilmastoasiat vaikuttavat suomalaisten äänestyspäätöksiin kevään vaaleissa. Jopa 51 % sanoo ehdokkaan ilmastonäkemysten vaikuttavan valinnassaan ja 40 % aikoo äänestää eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

40 % aikoo äänestää eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi


Tammikuussa Taloustutkimuksella toteutettuun tutkimukseen vastasi 1 048 täysi-ikäistä suomalaista, ja sen tulokset vastaavat koko väestöä. Lue lisää ilmastotutkimuksen tuloksista