Loiste Lämpö


  Loiste Lämpö Oy harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 600 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Viimeisien vuosien keskimääräinen kaukolämmön myynti on ollut noin 280 GWh.

  Kaukolämpö tuotetaan pääosin Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitoksella, jonka pääpolttoaineet ovat puuperäiset polttoaineet, turve ja yhdyskuntajäte. Kivihiilen ja öljyn käyttö rajoittuu varapolttoaine- ja tukipolttoainekäyttöön. Lämpöä ja sähköä tuottavalla voimalaitoksella saadaan yhteistuotantohyötyä mm. sähkön vastapainetuotantomahdollisuutena. Omat lämpökeskukset käyttävät polttoaineena raskasta ja kevyttä öljyä ja toimivat vara- ja huippukäytössä. Niiden käyttöjaksot ovat lyhyitä. Öljyn osuus lämmöntuotannossa on 3-5 %.

  Kaukolämpöverkkoa on rakennettu noin 115 kilometriä. Jokaista liittynyttä asiakasta kohden verkkoa on keskimäärin 68 metriä. Verkko sisältää meno- ja paluuputken. Toimitusvarmuus on saatu hyväksi useille alueille monia eri siirtoreittejä mahdollistavilla verkkoyhteyksillä. Pääosa putkista on maassa upotettuna noin puolen metrin peittosyvyyteen. Verkkoon toimitetusta lämmöstä menee häviöinä ympäristöön 8-10 prosenttia.

  Kaukolämpö on tiheään rakennettujen taajamien lämmitysmuoto. Kaukolämmön leviämistä harvaan rakennettujen alueiden ja etäällä olevien kiinteistöjen lämmitysmuodoksi rajoittavat verkon rakentamiskustannukset ja pitkistä siirtoyhteyksistä merkittäväksi kustannustekijäksi muodostuvat häviöt.

  Kaukolämpövesi on värjätty vihreäksi. Väriaine on myrkytöntä ja sen avulla on mahdollista nopeasti erottaa kaukolämpövesi muista vesistä. Tämä nopeuttaa mahdollisten vuotojen toteamista.

  Loiste Lämpö Oy:n omistavat Loiste Energia Oy (50 %) ja Kajaanin kaupunki (50 %). Loiste Lämpö Oy on Otanmäen Lämpö Oy:n pääomistaja. Kaukolämpötoiminta on aloitettu Kajaanissa 1973. 

   

  Sertifiointi

  • ISO 9001 -laatusertifikaatti

  • ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

  • OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti

  • sertifiointi kattaa koko liiketoiminnan eli kaukolämmön tuotannon, hankinnan ja myynnin, verkkotoiminnan sekä näihin liittyvät sisäiset palvelut

  • sertifikaatit voimassa toukokuusta 2000 lähtien

  • sertifioija SFS-Inspecta Sertifiointi Oy