piirakkaa pöydällä

Kaukolämpöön liittyminen

Kajaanin kaukolämpöverkko sijaitsee tasaisesti taajaman kaava-alueella, lukuun ottamatta vanhimpia pientaloalueita. Kaukolämmöstä kiinnostuneen kannattaa ensin ottaa yhteyttä ja selvittää kiinteistön liittämismahdollisuudet ja -ehdot. Samalla liittymämyynnistä saa toimintaohjeita ja tarvittaessa vertailutietoa eri lämmitystavoista.

Kaukolämmön saa varmimmin käyttöön aikataulussa, kun liittymissopimus tehdään 2-4 kuukautta ennen lämmöntoimituksen aloittamista. Opastusta laitteiden käyttöönottoon löydät täältä.


Pientalot

Pientaloista paras liittymismahdollisuus on niillä omakotitaloilla, jotka rakennetaan tai on jo rakennettu valmiin verkon varteen.

Kun liittymisestä on alustavasti sovittu, tarvitsee varsinaista kirjallista liittymissopimusta varten toimittaa kiinteistön asemapiirustus ja rakennuksen pohjakuva.

Laitehuoneen paikasta ja tilajärjestelyistä on hyvä sopia jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Lämmöntoimituksen aloitukseen sisältyy yksi veloitukseton kaukolämpölaitteiden käyttöneuvontakäynti asiakkaan luona niin, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia säätämään kiinteistön lämpötilaa, tunnistamaan pieniä toimintahäiriöitä ja seuraamaan mittarista lämmönkäyttöä.

 

Muut liittyjät

Liittymissopimusta varten tulee toimittaa lvi-suunnittelijan laatimat mitoitus- ja kytkentäsuunnitelmat. Suunnitelmien tulee sisältää asemapiirustus, pohjakuva laitehuoneesta ja kulkureitistä sekä laitteiden kytkentäkaaviot. Näillä suunnitelmilla kiinteistön omistaja voi myös pyytää lvi-urakoitsijoilta vertailukelpoiset asennus- ja laitetarjoukset.

Liittymismaksuhinnasto

Liittymis- ja myyntiehdot

Pyydä tarjous kaukolämpöliittymästä

 

Omistajan vaihto kaukolämpökiinteistössä

Kiinteistön omistuksen muuttuessa uuden asiakkaan tulee esittää kiinteistön omistus- ja sopimusoikeuden siirtyminen haltuunsa esimerkiksi kauppakirjan jäljennöksellä. Tarvittaessa liittymä voidaan siirtää uudelle asiakkaalle ilman kiinteistön kauppakirjaa, täyttämällä liittymänsiirtolomake.

 

Ohjeita ja vinkkejä

Ohje laitetilasta

Ohje talojohdon rakentamisesta

Kaukolämpölaitteiden ohjeita ja määräyksiä (Energiateollisuus/kaukolämpö)