Laiteopastus

    Kaukolämmön ABC -oppaaseen on koottu energiansäästöön ja kaukolämpölaitteiden käyttöön liittyviä hyödyllisiä ohjeita. Oppaasta löydät myös ohjeita kaukolämpölaitteiden tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin.

    Moni pientaloon muuttava perhe ei ole esim. rivi- tai kerrostalossa aikaisemmin asuessaan paneutunut kovin yksityiskohtaisesti kiinteistönsä lämmitysasioihin. Kiinteistön liittyessä kaukolämpöön, Loiste Lämpö tarjoaa liittymän rakentamisen yhteydessä uusille liittyjille neuvontaa kaukolämpölaitteiden käytöstä.

    Asiakas voi itse seurata energiankulutustietojen lisäksi mm. kiinteistön hetkellistä tehontarvetta kaukolämmön energiamittarin avulla. Vuosittain Loiste Lämpö postittaa lämmönkäyttöraportin kaikille asiakkailleen.

    Lisätietoa Käyttöraportista