Otanmaki

    Otanmäen Lämpö Oy

    Otanmäen Lämpö Oy toimii kaukolämmön tuottajana ja jakelijana Otanmäessä ja Vuolijoen keskustassa. Molemmilla alueilla on oma lämmöntuotantolaitos, joiden käytön hoitaa polttoainetoimittaja. Pääpolttoaineena käytetään kotimaista metsähaketta. Yhtiön käytössä oleva putkiverkosto on suurimmaksi osaksi rakennettu 2000-luvun alussa.

    Pääosa lämmönmyynnistä kohdistuu asuinkerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin. Liitettyjen kohteiden kokonaismäärä on 65.

    Loiste Lämpö Oy on suurin yksittäinen Otanmäen Lämpö Oy:n omistaja. Muu osa on asiakasomistuksessa.

    Otanmäen Lämmön hinnasto