Reilu kaukolämpö -laatumerkki

Energia-alan toimialajärjestö Energiateollisuus ry on myöntänyt Reilu kaukolämpö -laatumerkin Loiste Lämpö Oy:lle vuonna 2006.

Reilu kaukolämpö -laatumerkintä on suunniteltu kaukolämpöyritysten toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi. Tärkeitä painopistealueita ovat mm. hinnoittelun avoimuus ja vertailtavuus, asiakasturvallisuus, avoin viestintä ja hyvä yhteistyö eri asiakasryhmien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lähtökohtana on, että laatumerkin saanut yritys noudattaa toiminnassaan Energiateollisuus ry:n teknisiä ja taloudellisia suosituksia kuten kaukolämmön liittymis- ja myyntiehtoja. Lisäksi toiminnan laadun ylläpito edellyttää aktiivista viestintää ja raportointia asiakkaille sekä kaukolämmön hyvää toimitusvarmuutta. Reilu kaukolämpöyrityksen laatukriteerien täyttymistä ja kaukolämpötoiminnan edelleen kehittämistä seurataan vuosittain tehtävällä Energiateollisuus ry:n kyselyllä.

 

Reilu kaukolämpö -laatumerkin vaatimuksiin kuuluvat mm.

• kaukolämpöyrityksen toiminta on Energiateollisuus ry:n teknisen ja taloudellisen laadun mukaista

• kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot ovat Energiateollisuus ry:n suositusten mukaiset ja

 kaikkien uusien liittyjien tiedossa

• kaukolämpö ja siihen liittyvät lisäpalvelut on tuotteistettu

• hinnoittelu on avointa, hinnat ovat julkisia ja kaikkien asiakkaiden saatavilla

• asiakkaille tiedotetaan oikea-aikaisesti mm. hinnanmuutoksista ja lämmöntoimituksen keskeytyksistä

• asiakkaat saavat kustannusennusteen talousarvionsa pohjaksi ja kulutusraportin 1–2 kertaa vuodessa

• asiakkaille ja muille sidosryhmille tiedotetaan ajankohtaisista asioista

• yritys on varautunut toimitushäiriöiden ja muiden poikkeustilanteiden varalta.