Tutustu Loisteen sähkösopimuksiin, millainen sähkösopimus sopii sinulle

  Sähkön kilpailutus

  Sähkölasku muodostuu kahdesta osasta: sähkön siirrosta (verkkopalvelu) ja sähköenergiasta (sähkön myynti). Sähköenergian voi ostaa haluamaltaan sähkönmyyjältä asuinmuodosta riippumatta. Uuden sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä omakotitaloon, kerrostalo- tai rivitalohuoneistoon sekä vapaa-ajan asuntoon.

  Sähkönsiirrosta vastaa aina se yhtiö, jonka verkkoalueella asunto, kesämökki tai muu sähkönkäyttöpaikka sijaitsee. Sähkönmyyjää voi vaihtaa kahden viikon irtisanomisajalla, jos käyttöpaikassa ei ole voimassaolevaa määräaikaista sähkönmyyntisopimusta.

  Katso sähkötarjous ja tee sopimus
  Sähkötuotteet

   

  Maksaako sähkön kilpailuttaminen?

  Sähkösopimuksen kilpailutus ei maksa mitään.

   

  Tarvitseeko sähkömittari vaihtaa?

  Kotitaloudet ja muut pienkäyttäjät (pääsulake enintään 63 A ja tehontarve enintään 45 kW) eivät tarvitse uutta sähkömittaria eivätkä muita laiteasennuksia tai kytkentöjä sähkönmyyjän vaihdon yhteydessä.

   

  Miten vanha sopimus irtisanotaan?

  Loiste hoitaa puolestasi vanhan sähkösopimuksen irtisanomisen. Sähkönmyyntisopimukseen sisältyy valtakirja, jolla valtuutat Loisteen irtisanomaan nykyisen sähkösopimuksen. Jos vanha sähkösopimuksesi on sisältänyt sekä sähköenergian että sähkönsiirron, paikallinen sähköyhtiö tekee kanssasi sähkön siirtoa koskevan verkkopalvelusopimuksen. Sähkön siirtohinta ja muut verkkopalvelusopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.

   

  Milloin sähköntoimitus alkaa?

  Sähköntoimitus alkaa noin kolme viikkoa sopimuksen tekemisestä. Jos asiakkaalla on voimassaoleva määräaikainen sähkösopimus, sähköntoimitus voidaan aloittaa sen päätyttyä.

  Uuteen asuntoon muutettaessa sähköntoimitus voidaan aloittaa muutamassa päivässä. Sopimus tulisi tehdä heti, kun muuttopäivä on tiedossa. Jos muuttoon on aikaa alle 3 vuorokautta, soita suoraan Loisteen asiakaspalveluun puhelin 0800 90110 (maksuton) arkisin klo 8-20.

   

  Muuttuuko siirtohinta, kun vaihdan sähkön myyjää?

  Sähkön siirtohinta ei muutu myyjää vaihdettaessa. Lain mukaan verkkoyhtiöiden on toimitettava sähköä kaikille asiakkailleen voimassaolevan julkisen hinnastonsa mukaisin hinnoin. Siirtohinnoittelua valvoo Energiamarkkinavirasto, joka on työ - ja elinkeinoministeriön alainen riippumaton asiantuntijavirasto.

   

  Onko sopimus edelleen voimassa, jos muutan kesken sopimuskauden?

  Sähkönmyyntisopimus koskee tiettyä sähkönkäyttöpaikkaa, joten se päättyy automaattisesti asiakkaan muuttaessa. Muutosta kannattaa ilmoittaa heti muuttopäivän varmistuttua ja viimeistään kolmea työpäivää ennen muuttoa, jotta uuteen käyttöpaikkaan ehditään tehdä sopimus ajoissa.

   

  Miten laskutus ja mittarinluku hoidetaan myyjän vaihtamisen jälkeen?

  Sähkönmyyjän vaihdon jälkeen sähkölaskutus jakaantuu kahtia. Loiste laskuttaa käytetyn sähköenergian (myyntihinta) ja paikallinen verkkoyhtiö sähkön siirtomaksut (verkkopalvelu). Laskutus perustuu verkkoyhtiön ilmoittamiin sähkönkäyttötietoihin.

   

  Muuttuvatko yösähkön kellonajat myyjää vaihdettaessa?

  Kaksiaikaisissa tariffeissa noudatetaan aina paikallisen sähköyhtiön aikavyöhykkeitä eli kellonaikamäärittelyjä. Yö- ja vuodenaikasähkön alkamisajat ja kestot pysyvät siis ennallaan sähkön myyjän vaihtamisen jälkeenkin.

   

  Voiko myyjän vaihtuessa tulla sähkökatkos tai sähkön laatu huonontua?

  Sähkön myyjän vaihtuminen ei vaikuta sähkönjakeluun tai sähkön laatuun. Lain mukaan paikallinen verkkoyhtiö vastaa sähkön laadusta ja sen on toimitettava asiakkaille hyvälaatuista sähköä riippumatta siitä, mistä asiakkaat ostavat sähköenergian. Sähkökatkojen todennäköisyys tai kesto ei siis riipu sähköä myyvästä yhtiöstä.

   

  Mihin otan yhteyttä, jos sähköä ei tule?

  Sähkönjakeluun liittyvät vikailmoitukset tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle, joka vastaa myös vikojen korjauksesta. Myyjänvaihto ei vaikuta viankorjauksen nopeuteen tai muihin sähkön laatuun liittyviin tekijöihin.