Loiste on mukana tuulivoimahankkeissa

  Sähkön alkuperä

  Loisteen myymän sähkön energialähteet vuonna 2019

  Uusiutuvat 10,1
  Ydinvoima 48,8
  Fossiiliset 41,1


  Uusiutuvan energian osuus myydystä sähköstä on 5,08 %. Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 236,62 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,35 mg/kWh.

  Seuraavien Loiste-sähkösopimustuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaa energiaa:

  Tieto sähkön alkuperästä päivitetään vuosittain heinäkuussa.

  Lisätietoa sähkön alkuperästä

  Loiste noudattaa Energiaviraston ohjetta sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Laki velvoittaa sähkönmyyjät ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän.

  Alkuperältään varmentamattomana uusiutuvilla tuotetun ja alkuperältään tuntemattoman sähkön jakautuma ilmoitetaan Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman mukaan.

  Jäännösjakauman laskennan pohjana on Suomessa tuotetun sähkön tuotantojakauma, josta vähennetään alkuperältään varmennettu uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö. Jäännösjakauman laskennassa otetaan huomioon sähkön nettotuonti Venäjältä Venäjän sähkön tuotantojakauman mukaisesti. Varmentamattoman tuotannon ja varmentamattoman kulutuksen erotus tasataan eurooppalaista jäännösjakaumaa käyttäen.

  Muista kuin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön alkuperä voidaan ilmoittaa jäännösjakautuman lisäksi myös tosiasiallisen tuotantotapansa mukaan. Jos alkuperäksi kerrotaan uusiutuvat energialähteet muulla osuudella kuin on jäännösjakaumassa, sähkönmyyjän on varmennettava uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperä (alkuperätakuutodistukset).

  Lisäksi sähkön myyjien on annettava ympäristötietoja, jotka ovat ainakin myydyn sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt (g/kWh) ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä (mg/kWh).

  Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003, jäljempänä alkuperätakuulaki) uudistettiin kesällä 2013. Lakia koskeva muutoslaki, laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamiseksi, tuli voimaan 1.7.2013. Muutoksen myötä alkuperätakuusta tuli vuoden 2014 alusta ainoa hyväksytty menetelmä todistaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperä.

  Lisätietoja

  Energiapäällikkö Timo Haarala puh. 010 226 1282 / timo.haarala@loiste.fi  

  Salkunhallintapäällikkö Mikko Salminen puh. 046 920 6012 / mikko.salminen@loiste.fi