Loiste on mukana tuulivoimahankkeissa

  Sähkön alkuperä

  Myydyn sähkön alkuperän ilmoittaminen Loiste yhtiöissä

  Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003, jäljempänä alkuperätakuulaki) uudistettiin kesällä 2013. Lakia koskeva muutoslaki, laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamiseksi, astui voimaan 1.7.2013. Muutoksen myötä alkuperätakuusta tuli vuoden 2014 alusta ainoa hyväksytty menetelmä todistaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperä.

  Laissa sähkönmyyjä on velvoitettu ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän. Alkuperältään varmentamattomana uusiutuvilla tuotetun ja alkuperältään tuntemattoman sähkön jakautuma ilmoitetaan Energiaviraston julkaiseman jäännösjakautuman mukaan. Muista kuin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön alkuperä voidaan ilmoittaa jäännösjakautuman lisäksi myös tosiasiallisen tuotantotapansa mukaan. Jos alkuperäksi väitetään uusiutuvat energialähteet muulla osuudella kuin on jäännösjakaumassa, sähkönmyyjän on varmennettava uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperä (alkuperätakuutodistukset). Lisäksi sähkön myyjien on annettava ympäristötietoja, jotka ovat ainakin myydyn sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt (g/kWh) ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä (mg/kWh).

  Loiste Energia Oy ja Loiste Sähkönmyynti Oy noudattaa Energiaviraston ohjetta sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (linkki Energiaviraston ohjeeseen 45/402/2014. Ohje).
   

  Myydyn sähkön kokonaisenergialähdejakauma – Loiste Energia Oy

   

    2015 2016 2017 2018
  Ydinvoima 41.2 % 42.8 % 43,1 % 45,5 %
  Uusiutuvat 20.3 % 10.6 % 15,1 %   9,7 %
  Fossiiliset 38.5 % 46.6 % 41,8 % 44,9 %

   

   

  2015

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 10,12 % ja alkuperävarmistamattomana 89,88 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 249.66 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,13 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaan energiaa.
  • Kainuussa tuotetun tuotteen tuotelupauksen mukaisesti kaikki energia on Kainuulaisissa voimalaitoksissa tuotettua ja osalle tästä myynnistä on peruutettu uusiutuvan energian alkuperäoikeuksia.
  • Vuonna 2015 Kainuussa tuotettu tuotteen alkuperässä on 26,9 % Kainuun Voiman vesivoimaa ja 43,6 % on Kainuun Voiman biovoimaa joille on myönnetty uusiutuvan energian alkuperätodistus. 29,5 % on Kainuun Voiman biovoiman tuotantoa jolle ei ole myönnetty uusiutuvan energian alkuperätodistusta.

   

  2016

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 1,65 % ja alkuperävarmistamattomana 98,35 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 283.07 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,21 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaa energiaa.
  • Kainuussa tuotetun tuotteen tuotelupauksen mukaisesti kaikki energia on Kainuulaisissa voimalaitoksissa tuotettua ja osalle tästä myynnistä on peruutettu uusiutuvan energian alkuperäoikeuksia.
  • Vuonna 2015 Kainuussa tuotettu tuotteen alkuperässä on 41,0 % Kainuun Voiman vesivoimaa ja 35,0 % on Kainuun Voiman biovoimaa joille on myönnetty uusiutuvan energian alkuperätodistus. 23,0 % on Kainuun Voiman lämpölaitoksen tuotantoa (mm. turve), jolle ei ole myönnetty uusiutuvan energian alkuperätodistusta.

   

  2017

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 2,09 % ja alkuperävarmistamattomana 97,91 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 249.66 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,13 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaa energiaa.
  • Kainuussa tuotetun tuotteen energia on tuotettu kainuulaisissa voimalaitoksissa.

   

  2018

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 1,29 % ja alkuperävarmistamattomana 98,71 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 284.10 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,21 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaa energiaa.
  • Kainuussa tuotetun tuotteen energia on tuotettu kainuulaisissa voimalaitoksissa.


  Myydyn sähkön kokonaisenergialähdejakauma – Loiste Sähkönmyynti Oy

   

    2015 2016 2017 2018
  Ydinvoima 40.4 % 39.4 % 43,5 % 44,2 %
  Uusiutuvat 21.8 % 17.7 % 14.2 % 12,2 %
  Fossiiliset 37.8 % 42.9 % 42.3 % 43,6 %

   

  2015

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 11,79 % ja alkuperävarmistamattomana 88,21 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 245,04 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,11 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaan energiaa.

   

  2016

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 9,43 % ja alkuperävarmistamattomana 90,57 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 260,68 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,11 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaa energiaa.

   

  2017

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 1,06 % ja alkuperävarmistamattomana 98,94 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 245,04 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,11 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaa energiaa.

   

  2018

  • Asiakkaille toimitettiin uusiutuvana energiana 3,93 % ja alkuperävarmistamattomana 96,07 %.
  • Sähkön hiilidioksidin ominaispäästö oli 277,94 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,20 mg/kWh.
  • Tuotekohtaiset tiedot: Yrityksille ja yksityisille myytyjen Puhdas/Clean tuotteiden alkuperä on 100 % uusiutuvaa energiaa.

   

  Lisätietoja

  Tuotepäällikkö Timo Haarala puh. 010 226 1282 / timo.haarala@loiste.fi  

  Salkunhallintapäällikkö Mikko Salminen puh. 046 920 6012 / mikko.salminen@loiste.fi