Loiste-konserni

Loiste avainlukuja
Loiste Sähköverkko
Loisteen tuotantolaitoiksia

Loisteen arvot

   

PDF icon TUTUSTU LOISTEEN YRITYSESITTELYYN


Loisteella on Suomessa yli 120 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Yhtiöiden palveluksessa on reilu 50 energia-alan asiantuntijaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2017 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 120 miljoonaa euroa.

Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti (lukuunottamatta Ahvenanmaata).   

Loiste Energia harjoittaa sähkön tuotanto- ja myyntiliiketoimintaa.

Loiste Sähköverkko toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta.

Loiste Lämpö  harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Vuonna 2017n kaukolämmön myynti oli 294 GWh.

 

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (M€) 

2017 2016    2015
Liikevaihto 120,8      144,1            148,6       
Liikevoitto 11,0 11,6 10,8
  -osuus % liikevoitosta  9,1 % 8,1 %        7,2 %
Voitto/tappio ennen veroja  2,2 2,5 1,9
-osuus % liikevoitosta 
     

 

1,8 % 1,7 % 1,3 %
Oman pääoman tuotto-% 5,6 % 13,8 % 8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,8 % 4,7 % 4,2 %
Omavaraisuusaste -% 11,7 % 10,5 % 10,8 %
Bruttoinvestoinnit 31,1 % 31,0 18,1
 -osuus % liikevoitosta 25,7 % 21,5 % 12,2 %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  54 62 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostiedotteet
 

Tulostiedote 2017

Tulostiedote 2016

Tulostiedote 2015

Tulostiedote 2014

 

Yhteystiedot
 

Reino Huusko Toimitusjohtaja 050 570 3427 Lähetä sähköpostia

Heikki Juntunen Toimitusjohtaja, sähköverkko 050 551 0466 Lähetä sähköpostia

Ulla Leppä Liiketoimintajohtaja, sähkönmyynti, kaukolämpö 040 521 4635 Lähetä sähköpostia