Loiste-konserni

Loisteella on Suomessa yli 120 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhtiöiden palveluksessa on reilu 50 energia-alan asiantuntijaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2017 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 120 miljoonaa euroa.

Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti (lukuunottamatta Ahvenanmaata).   

Loiste Energia harjoittaa sähkön tuotanto- ja myyntiliiketoimintaa.

Loiste Sähköverkko toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta.

Loiste Lämpö  harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Vuonna 2017n kaukolämmön myynti oli 294 GWh.

 

 

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (M€) 

2016    2015
Liikevaihto 144,1            148,6       
Liikevoitto 11,6 10,8
  -osuus % liikevoitosta  8,1 %        7,2 %
Voitto/tappio ennen veroja  2,5 1,9
-osuus % liikevoitosta  1,7 % 1,3 %
Oman pääoman tuotto-% 13,8 % 8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,7 % 4,2 %
Omavaraisuusaste -% 10,5 % 10,8 %
Bruttoinvestoinnit 31,0 18,1
 -osuus % liikevoitosta 21,5 % 12,2 %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  62 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostiedote 2016

Tulostiedote 2015

Tulostiedote 2014

 

 

Yhteystiedot

Reino Huusko
Toimitusjohtaja
050 570 3427
Lähetä sähköpostia


Heikki Juntunen
Toimitusjohtaja, sähköverkko
050 551 0466
Lähetä sähköpostia


Ulla Leppä
Liiketoimintajohtaja, sähkönmyynti, kaukolämpö
040 521 4635
Lähetä sähköpostia

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (a) loiste.fi