Loiste-konserni


Loiste-konserniin kuuluu kolme sähköyhtiötä ja yksi lämpöyhtiö. Loisteella on Suomessa 200 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhtiöiden palveluksessa on noin 60 energia-alan osaajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2016 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 144 miljoonaa euroa.

Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti (lukuunottamatta Ahvenanmaata).   

Loiste Energia harjoittaa sähkön tuotanto- ja myyntiliiketoimintaa.

Loiste Sähköverkko toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta.

Loiste Lämpö  harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 600 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Viimeisien vuosien keskimääräinen kaukolämmön myynti on ollut noin 280 GWh.

 

 

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (M€) 

2016    2015
Liikevaihto 144,1            148,6       
Liikevoitto 11,6 10,8
  -osuus % liikevoitosta  8,1 %        7,2 %
Voitto/tappio ennen veroja  2,5 1,9
-osuus % liikevoitosta  1,7 % 1,3 %
Oman pääoman tuotto-% 13,8 % 8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,7 % 4,2 %
Omavaraisuusaste -% 10,5 % 10,8 %
Bruttoinvestoinnit 31,0 18,1
 -osuus % liikevoitosta 21,5 % 12,2 %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  62 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulostiedote 2016

Tulostiedote 2015

Tulostiedote 2014

 

 

Yhteystiedot

Reino Huusko
Toimitusjohtaja
050 570 3427
Lähetä sähköpostia


Heikki Juntunen
Toimitusjohtaja, sähköverkko
050 551 0466
Lähetä sähköpostia


Reino Huusko
Liiketoimintajohtaja, sähkönmyynti, kaukolämpö
050 570 3427
Lähetä sähköpostia

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (a) loiste.fi