Sertifiointi

 

Sertifioitua toimintaa vuodesta 2000

Olemme Suomessa energia-alan edelläkävijä toiminnan kehittämisessä sertifioitujen järjestelmien avulla. Vuonna 2000 sertifioimme samanaikaisesti sekä laatu-, ympäristö- että työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme. Sertifikaatit kattavat kaikki liiketoiminta-alueemme - energian tuotannon, hankinnan, myynnin ja siirron - sekä niihin liittyvät sisäiset palvelut.

Toimintajärjestelmässämme olevat vaatimukset, politiikat, päämäärät, tavoitteet sekä toimintaohjeet perustuvat standardeihin ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007. Standardiin ISO 9001 perustuvat ohjeet luovat järjestelmälle rungon ja määrittelevät toiminnan, tuotteiden ja palveluiden laadun. ISO 14001 standardi määrittelee menettelytavat ympäristön suojelulle ja luonnonvarojen säästävälle käytölle. OHSAS 18001 standardin mukaiset ohjeet määrittelevät puitteet ja tavoitteet henkilöstön työsuojelulle, yleiselle työturvallisuudelle ja hyvän työkyvyn ylläpidolle.

Toimintajärjestelmämme koostuu käsikirjasta ja menettelytapaohjeista, jotka auditoi kaksi kertaa vuodessa SFS-Inspecta Sertifiointi Oy. Käsikirjassa kuvataan laadunhallinnan ja johtamisen periaatteet ja menettelytapaohjeissa yleiset toimintamenettelyt läpi organisaation. Toimintajärjestelmä on luotettava työväline laadun ja ympäristötoiminnan johdonmukaisessa kehittämisessä sekä henkilöstön työterveyden ja -turvallisuuden varmistamisessa.

Ulkoisen auditoinnin lisäksi toiminnan tasoa ja toimintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä seurataan säännöllisillä sisäisillä arvioinneilla, joiden tarkoituksena on saattaa yritysjohdon tietoon toimintajärjestelmässä ja prosesseissa ilmeneviä kehittämistarpeita. Sisäisiin arviointeihin kuuluu myös konsultoiva osuus, jolla pyritään edesauttamaan kaikin tavoin tehokasta ja laadukasta toimintaa. 

 

Loiste Oy:n ympäristö- ja energiapolitiikka

 

Loisteen arvot

Tunnemme vastuumme työntekijöistämme, yhteisöstämme ja ympäristöstämme sekä toimimme yhteisten arvojemme mukaisesti :

Asiakaslähtöisyys

Kuuntelemme asiakasta ja etsimme hänelle sopivia ratkaisuja. Ymmärrämme ja tunnistamme ihmisten elämäntilanteet. Kohtaamme heidät yksilöinä.

Elämäniloisuus

Olemme positiivisia ja osaamme nauraa jopa itsellemme, vaikka olemme alan ammattilaisia. Uskallamme iloita.

Vastuullisuus

Toimimme eettisesti ja vastuullisesti, muita ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Osallistumme elinvoimaisuuden rakentamiseen.

Yhdessä olemme enemmän