vihreasahko-sahkosopimus-loiste-energia

  Tuulivoima-hankkeet

   

  Kivivaara-Peuravaara tuulivoimapuisto

   

  Suomussalmella sijaitseva Kivivaara-Peuravaara tuulipuisto on Loiste Energian ja Taalerin hallinnoima yhteishanke. Alueella on 30 voimalaa ja investoinnin arvo on noin 180 M€.

  Kivivaara-Peuravaara on ensimmäinen tuulivoimahanke Kainuun alueella. Työllistävä vaikutus on ollut merkittävä rakennusvaiheessa sekä jatkuvan huoltoyksikön kautta. Tuulivoiman tuotanto lisää entisestään Kainuun alueen energiantuotannon omavaraisuutta.

   

  FAKTAA

   

  • Kivivaara-Peuravaaran hankealueella on 30 voimalaa.
  • Kivivaara-Peuravaaran sähköntuotannon teho on yhteensä 90 megawattia ja sähköntuotanto käynnistyi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.
  • Vuotuinen sähköenergian tuotanto on noin 350 GWh, joka vastaa noin 18 000 omakotitalon tai 100 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta.
  • Aluehankkeen on kehittänyt Metsähallitus, jonka hallinnoimalla alueella tuulipuisto pääosin sijaitsee.
  • Hankkeen arvioidaan työllistävän elinkaarensa aikana yli 1000 henkilötyövuotta.
  • Pystytettävät voimalat on toimittanut saksalainen Nordex.
  • Voimaloiden roottorin halkaisija on 131 metriä ja napakorkeus 144 metriä.
  • Yksikköteholtaan voimalat ovat kolme megawattisia.
  • Voimalat ovat markkinoiden hiljaisimpia ja soveltuvat äärimmäisen hyvin kylmiin olosuhteisiin.
  • Maarakennus- ja alustatöistä vastaa rakennusyhtiö NCC.

   

  KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TUULIVOIMASTA

   

  ARTIKKELEITA

   

  Meidän kaikkien oma tuulipuisto, Tuulivoima-lehti 2/2017

  Infraääneen liittyviä tutkimuksia, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

  Tuulivoimahankkeet odottavat Suomessa myötätuulta, Sähköala-lehti 4/2017


  Ajankohtaista

  2.3.2018

  Kivivaara-Peuravaarassa kaikki 30 myllyä pyörii ja on toiminnassa. 

  Tuulipuiston tuotantolukuja on mahdollista seurata pienellä viiveellä kvartaaleittain tai vuosittain täällä>> 

   

  31.8.2017

  Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston avajaisjuhlat

  15.8.2017

  Tuulipuisto alkaa olla avajaisia vailla valmis. Hyrynsalmen puolella on vielä kolme myllyä pystyttämättä ja ne valmistuvat aikataulussaan loppukesän aikana. Myllyt tervehtivät 5-tietä pohjoiseen matkaavia ja ne näkyvät hyvin Hyrynsalmen/Suomussalmen kuntien rajalla.  Avajaisia on suunniteltu kesällä Taalerin kanssa yhteistyössä. Kaikille avoin avajaistilaisuus järjestetään torstaina 31.8.2017 klo 17.00.

  27.3.2017

  Ensimmäisen vaiheen voimalat ovat tuotannossa. 2A vaiheen ensimmäinen voimala on pystytetty 25.3.2017 ja lisää pystytetään tahdilla voimala/viikko, mikäli tuulitilanne on suotuisa.

  2B- vaiheen kymmenen perustaa on valettu ja viimeisen perustan valu on suunnitelmissa tehdä pääsiäisen jälkeen. Teiden ja nostokenttien viimeistelyt ovat käynnissä

   

  16.11.2016

  Tällä hetkellä ensimmäisen vaiheen 11 voimalaa on pystytetty. 12. voimalan pystytys aloitettiin maanantaina 14.11., mutta kovien tuulien vuoksi pystytys on nyt odotustilassa.  Viisi voimalaa on tuotannossa.

  Koko tuulipuistoalue on vielä tällä hetkellä työmaa-aluetta. Voimaloita on tällä hetkellä tuotannossa, mutta vaikka voimalat pyörivät, niin ne eivät ole välttämättä vielä valmiita. Voimaloissa tehdään säätöjä, testejä ja koeajoja. Näin talviaikana varsinkin siipien lämmitystä testataan ja välillä mylly saattaa olla pois päältä. Voimaloiden välittömään läheisyyteen ei saa vielä mennä omatoimisesti, koska siipiin saattaa muodostua jäätä ja jos siipilämmitys ei ole päällä, saattaa jää irrota siivistä ja aiheuttaa vaaratilanteita.

   

  Alueella vierailu

  Paras ohje mahdollisille omatoimisille vierailijoille on pysähtyä työmaatoimiston kohdalla ja kertoa mihin on menossa ja mitä haluaisi nähdä. Haluamme parhaamme mukaan olla avoimia tuulivoimalatyömaasta, sen henkilöstöstä sekä tuulivoimasta yleisesti. Työmaatoimistoista (sekä NCC:n että Nordexin) löytyy kuitenkin aina myös suomea puhuvia henkilöitä, jotka tietävät työmaan tilanteen ja osaavat opastaa turvallisille alueille katsomaan voimaloita.

  Talviaikaan on huomioitava, että työmaatiet ovat kapeita ja liukkaita, vaikka niitä hiekoitetaankin säännöllisesti. Teillä on isoja komponenttikuljetuksia sekä samanaikaisesti maanrakennuskalustoa töissä. Työmaatoimistosta tiedetään kertoa tilanne komponenttikuljetuksien osalta ja sieltä opastetaan mille tiealueille ei kannata mennä. Joitakin tieosuuksia joudutaan myös väliaikaisesti katkaisemaan ja vaarana voi olla, että tuulivoimalatyömaahan tutustuva yksittäinen vierailija jää pitkäksi aikaa mottiin työmaa-alueelle.