Sopimusehdot Energiapolar

Sopimusten erityisehdot:

Lapin Takuu ja Lapin BIO+ -sopimusten ehdot

Polar Tuntispot -sopimuksen ehdot

Lapin Varttitakuu -sopimuksen ehdot

Markkinasähkö LAPISTA. -sopimuksen ehdot

Sähköpaketti-sopimusten ehdot

Lapin Pörssihinta Messutarjous -sopimusehdot

Polar Tuntihinta -sopimusehdot

Bonusta kerryttävien sopimusten tuote-ehdot

Noudatamme Energiateollisyys ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja.

Sähkönmyyntiehdot SME 2014
Elförsäljningsvillkor EFV 2014
Terms of Electricity Sales TESA 2014

Pyrimme kaikin tavoin toimimaan niin, ettei sopimusten suhteen synny erimielisyyksiä. Tarvittaessa, jos riitaa ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Etäviestimen (internet, puhelin) kautta tehdyllä sopimuksella on 14 vuorokauden peruutusoikeus. Henkilökohtaisesti asiakaspalvelu- tai myyntipisteellämme tehdyllä sopimuksella ei ole peruutusoikeutta.