Sähkömarkkinakatsaus yritysasiakkaille

 

Sähkömarkkinakatsaus 3/2019

Suomen aluehinnan toteuma ja ennuste

Ydinvoima käy tällä hetkellä 86 % teholla, kun yksi ruotsalainen yksikkö käy puolella teholla toukokuun alkuun asti ja toinen on vikautumisen takia pois muutaman päivän. Spot-hintaa heiluttelee tuulivoiman tuotannon määrä sekä kulutuksen vaihtelu lämpötilan vaihdellessa. Spot-kaupan hintataso heilui 38-57 € välillä Suomessa viime kuun aikana vuorokausikeskihintana tarkastellen. Vesivoiman tuottajien tuotantointo kasvoi loppukuuta kohden.

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste alkaneelle vuodelle Suomessa on 47.9 € tasolla, eli ennuste on noussut noin 1,8 € kuukauden takaisesta ja on noin 1,1 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.

Suomen sähkön kulutus ja tuonnin osuus

Suomen sähkön kulutus on ollut tämän vuoden alussa lämpötilakorjaamattomana noin 16,8 TWh (+0,1 ed vuosi). Suomeen on tuotu sähköä alkuvuoden aikana 3,8 (+0,2 ed vuosi) TWh. Ruotsista on tuotu 2,5 (+0,0) TWh, Venäjältä 1,5 (+0,3) TWh. Viron kanssa kauppa oli nettona viennin puolella, 0,2 (+0,05) TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta viime kuussa oli keskimäärin noin 21 %.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa lämpötilan vaihtelu. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välinen siirtoyhteys on kuun lopun parin päivän suurempaa rajoitusta lukuun ottamatta täydellä teholla käytössä.

Sähköjohdannaisten hintakehitys, systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista lähimpien kvartaalien hinnat laskivat 4,0-5,5 € kuukauden takaisesta. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella tällä hetkellä noin 2,5 € eli ero on suurentunut noin 1,0 € kuukauden takaisesta. Ensi ja seuraavan vuoden hinnat laskivat 0,6 € kuukauden takaisesta.   

Fundamenttien mukaan lähikvartaalien hinnoissa olisi nousupainetta 1,5-2,0 euroa. Vuosituotteista hinnoissa olisi nousupainetta 2,0-6,0 €. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen.

Sähköjohdannaisten hinta, Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavista EPAD-tuotteista kahden seuraavan kvartaalin hinnat nousivat 0,3-0,8 € ja ensi vuoden vuosituotteen hinta nousi 0,05 €. Viime kuun aluehintaero toteutui hintaan +0,9 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli +3,7 €. Alkanut kuukausi on tähän mennessä toteutunut 2,02 € yli systeemihinnan, kun EPAD-tuotteen päätöshinta oli 2,13 €. Ruotsin SE3 hinta on ollut vajaan 2 € Suomen hintaa alempi.  

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisena lähikvartaalin hinnassa olisi laskupainetta luokkaa 2 € ja ensi vuoden hinnassa olisi laskupainetta samoin noin 2 €. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

Spot-hinnan kehitys

Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 46,76 €/MWh. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 0,9 € korkeampi. Parantunut vesitilanne yhdessä lauhemman sään kanssa painoivat spot-hintaa tammikuuta alemmalle tasolle. Aluehintaero oli maltillinen, ajoittain jopa negatiivinen. Heikko vesitilanne ja kylmenevä sää pitää kuitenkin spot-hinnan korkeahkolla tasolla. 

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä kulutuksen vaihtelu lämpötilan mukaan yhdessä tuulivoiman tuotannon heilumisen kanssa. Myös Saksan markkinan hintakehitys vaikuttaa hintakehitykseen.

Polttoaineen hintakehitys

Polttoaineista hiilen ja kaasun hinnat olivat laskussa, kun toisaalta öljyn hinta nousi. Kaasun hinta laski noin 10 %. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 57,2 (+3,4) $/bbl. Hiilen lähikvartaalin päätöshinta oli 76,6 (-5,8) $/t.Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta heilui 18,80-23,71 € välillä päivän päätöshinnoin tarkastellen. Päästöoikeuksien hinnat ovat heiluneet edelleen vahvasti. Viime kuun päätöshinta oli 21,69 (-0,6) €/t.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta on ollut viime päivinä nousussa ja noussut jo 23 €/t tason yläpuolelle.

Vesivarastotilanne, Norja+Ruotsi

Viime kuun sateet olivat lähes 1 TWh:n ajankohdan normaalia runsaammat. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 14,9 (+1,0 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on miinuksella -23,4 TWh eli on vahvistunut 2,2 TWh kuukauden takaiselta tasolta. Tämän hetken sääennusteilla tase on lähiviikkoina vahvistumassa edelleen muutaman TWh:n.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennusteen mukaan Norjan vesituotantoalueiden sateet olisivat normaalia runsaammat.

Pohjoismainen sähkön kulutus ja tuonti/vienti

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa lähes 4,5 astetta normaalia ja lähes 5 astetta edellisen vuoden vastaavaa kuukautta lämpimämpi. Alkuvuoden sähkön kulutus on ollut pohjoismaissa 77,3 (-1,6 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat ovat olleet nettona tuonnin puolella noin 1,2 TWh (vientiä 1,3 TWh ed vuosi).

Viime viikkoina Pohjoismaiden vienti ja tuonti ovat olleet aikalailla tasapainossa.

Lähde:  Markedskraft   www.markedskraft.com