Sähkömarkkinakatsaus

 

Toukokuu 2017:

Tukkusähkön hinnat ovat liikkuneet pienen vaihteluvälin sisällä ja Suomen alueen spot-hinta on ollut lähellä systeemihintaa. Systeemihinta on kaikkien pohjoismaisella markkina-alueella jätettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjouskäyrien leikkauspiste, jossa ei ole huomioitu mahdollisia maiden välisiä siirtorajoituksia eli on niin sanottu vertailuhinta.

Pohjoismainen vesitilanne on heikentynyt kuukauden takaisesta, mutta ellei se oleellisesti heikkene, arvioimme hintojen pysyvän tällä tasolla emmekä näe suurta hintapainetta ylöspäin. Suosittelemme hintakiinnityksen tekemistä tämän hetken alhaisella hintatasolla.

Energia-asiantuntijan katsaus sähkön hintaan

Loisteen energia-asiantuntijat seuraavat hintojen toteutunutta kehi­tystä ja ennusteita tarkasti ja tasaavat hintamuutoksia tekemällä hintasuojauksia eri pituisiksi määräajoiksi etukäteen. Siksi voimme tarjota asiakkaillemme hinnaltaan vakaita ja turval­lisia sähkösopimuksia. Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai tu­tustu tarjoamiimme vaihtoehtoihin.

Suomen hinta-alueen toteutunut kuukauden keskihinta Nordpool Spot sähköpörssissä (www.nordpoolspot.com) ja markkina-arvostus NasdaqOMX sähköjohdannaisissa (www.nasdaqomx.com). Kuvaaja kertoo tukkusähkön hinnan toteutuneesta vaihtelusta ja hinta-arviosta vuodelle 2017 (hinnat euroa/MWh, alv 0 %). Määräaikaisen sopimuksen veroton hinta määräytyy tekohetkellä voimassaolevan päivän hinnan mukaan.

Sähkön hinta sisältää sähkön myyntiosuuden (sähköenergia), sähkön siirron (sähköverkko) ja verot. Sähköenergian voi kilpailuttaa, mutta siirtomaksuista ja sähköverojen laskuttamisesta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Sähkön hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 % ja sähkövero energiaveron ja huoltovarmuusmaksun.

Loiste hankkii sähkön valtaosin pohjoismaisilta tukkusähkömark­kinoilta. Hinnat vaihtuvat joka tunti sen mukaan, millä tavoilla ja miten paljon sähköä tuotetaan sekä miten paljon sitä käytetään. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden sähkön spot-hintoja eli pörssihintoja voi tarkastella Nordpoolin nettisivuilla. Lisätietoa Loisteen myymän sähkön alkuperästä.

 

Sähkönhinta jakautuu