Loiste Sähköverkko

Ajankohtaista

LSV investoi sähköverkkoon vuonna 2016 yhteensä noin 18 M€. Suurin osa investoinneista kohdistuu taajamien maakaapelointiin, niiden sähkönsyötön varmentamiseen ja niiden välisten runkoverkkojen uusintaan. Vuoden suurin yksittäinen verkonrakennushanke on Vuokatin ja Lahnaslammen välisen 110 kV- alueverkon ilmajohdon uudelleenrakentaminen, Vuokatin alueen osalta uudelle paikalle maakaapelina ja muilta osin nykyiselle paikalleen ilmajohtona. Samaan aikaan toteutetaan myös Raamattuopiston ja Emäntäkoulun tienhaarojen välisen alueen jakeluverkon maakaapelointia.