Investoinnit

  Loiste Sähköverkko Oy investoi verkostoon 17,2 M€ vuonna 2016. Pääosa investoinneista kohdistuu jakeluverkkoon. Suurin yksittäinen investointi on Vuokatti-Lahnaslampi välisen alueverkon 110 kV ilmajohtoverkon uudelleenrakentaminen osin maakaapeleilla.

  Investointitaso nousee noin miljoonalla eurolla vuodesta 2014. Vuosina 2002-2015 investoinnit olivat keskimäärin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Jo yli 10 vuotta jatkunut korkea investointitaso johtuu 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen laajojen verkostoalueiden uusimistarpeesta ja panostuksista sähkön toimitusvarmuuteen.

  Kaikilla Loisteen sähköverkkoon liittyneillä asiakkailla on älykäs tuntiluettava sähkömittari. Sen ansiosta asiakkaat voivat seurata sähkönkäyttöään sekä kilowattitunteina että euroina netissä Oma Energia -palvelussa. Ensimmäiset etäluettavat sähkömittarit asennettiin jo 1990-luvun puolella, joten vanhimpia etämittareita on jo vuonna 2013 aloitettu korvaamaan uusilla.

  Osa uusista mittareista on lisäksi etäohjattavia, joten ne voidaan kytkeä verkosta pois ja takaisin verkkoon esim. asiakkaiden muuttojen yhteydessä. Tämä parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua sekä säästää myös kustannuksia, koska asentajan ei tarvitse enää käydä asiakkaan luona.

  Uusi mittari pystyy myös antamaan tiedon sähköverkon käyttökeskukselle, puuttuuko asiakkaan sähköstä yksi tai kaksi vaihetta. Näin uusi mittari toimii osana pienjänniteverkon valvontaa ja siten nopeuttaa myös vian korjausta.

  Alla lisää vuosittaisista investoinneista ja hankinnoistamme:

  2016 verkostohankkeet

  Kaikki 2015 kesän ja syksyn käynnissä olevat verkostohankkeet

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010