Liittymän ylläpito tai purkaminen

 

Liittymän ylläpito
Liittymäsi kannattaa siirtää ylläpidolle, mikäli kiinteistössäsi ei ole tarvetta sähkölle, mutta haluat säilyttää valmiudet myöhempää käyttöä varten. Liittymän ollessa ylläpitotilassa, maksat vain verkkopalveluhinnaston mukaista ylläpitomaksua. Edellytyksenä tälle on ylläpitosopimuksen tekeminen, sähköntoimituksen katkaisu ja mittalaitteen poisto, josta veloitamme palvelumaksun. Kun haluat ottaa liittymän myöhemmin uudelleen käyttöön, veloitamme siitä mittalaitteen asennusmaksun verkkopalveluhinnaston mukaisesti. Tällöin tulee sähköurakoitsijasi tehdä tarkastus sähkölaitteistollesi ja toimittaa yleistietolomake tekniseen palveluumme ennen liittymän uudelleenmittarointia ja kytkentää.
Tästä pääset verkkopalveluhinnastoomme.
Jos uutta liittymää ei oteta käyttöön liittymän valmistumisesta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, veloitamme liittymästä ylläpitomaksua siihen saakka kunnes se otetaan käyttöön.


Liittymän purku
Jos kiinteistön sähkönkäyttö on loppunut eikä sähkölle ole tarvetta tulevaisuudessakaan, liittymän omistaja voi irtisanoa liittymän. Mikäli samalle kiinteistölle halutaan ottaa uudelleen sähköt, veloitamme sähköliittymästä vähintään liittymishinnaston mukaisen maksun. Liittymän purun yhteydessä palautamme liittymissopimuksen mahdollisen palautuskelpoisen osan vähennettynä purkukustannuksilla.