Johtoalueiden raivaus

 

Raivaukset teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla, jotka on koulutettu ottamaan huomioon mm. ympäristöasiat ja sähköturvallisuus.

Raivaukseen kuuluvat pohjan raivaus ja tarvittaessa reunapuiden oksinta ja poisto. Johtoalueen ulkopuolelta poistetaan sähkönjakelua ja turvallisuutta välittömästi vaarantavat yksittäiset puut. Tavoitteena on saattaa johtoalue verkostosuositusten mukaiseksi puuston osalta siten, että suunnitellun raivauskiertoajan (6-10 v) puusto ei kasva vähimmäisetäisyyksiä lähemmäksi johtimia.

Keskijännitejohdoilla raivaamme puuston pääsääntöisesti 10 m leveydeltä. Monijohtorakenteet voivat olla leveämpiä, yleensä johtoalueen reuna on 5 m reunimmaisesta pylväästä.Oksisto ei saa ulottua 2,5 m lähemmäksi johtimia, kun johtimien heiluminen ja oksien kasvaminen otetaan huomioon.

Pienjännitejohdoilla varsinaista johtoaluetta ei tarvita, mutta johdon etäisyyden puustoon tulee olla vähintään 0,5 m. Suoraan johdon alla olevat rungot poistetaan. Puun oksat tai puunrunko eivät saa vahingoittaa johtoa.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle.

RAIVAUSURAKOITSIJOIDEN YHTEYSTIEDOT

Kesän 2018 raivattavat johtoalueet karttoina:

Alajärvi

Hallasenaho

Hattuvaara

Itäranta

Joukokylä – Pesiökylä

Kajaani

Kalliojoki

Kestilä

Kivesjärvi

Lentiira - Kuumu

Maaselkä

Manamansalo

Moisiovaara

Paltamo

Pehkolanlahti

Puolanka – Neulikko

Pyhäntä

Rasinkylä – Väyrylä – Paljakka

Ristijärvi

Selkoskylä

Sipinen

Sotkamo

Suomussalmen kk

Suomussalmi

Törmänmäki

Vaaraniva

Varajoki

Veneheitto

Yli-Näljänkä