Raivattavat johtoalueet

Raivaukset teetetään pääasiassa ulkopuolisilla urakoitsijoilla, jotka on koulutettu ottamaan huomioon mm. ympäristöasiat ja sähköturvallisuus.

Raivaukseen kuuluvat pohjan raivaus ja tarvittaessa reunapuiden oksinta ja poisto. Johtoalueen ulkopuolelta poistetaan sähkönjakelua ja turvallisuutta välittömästi vaarantavat yksittäiset puut. Tavoitteena on saattaa johtoalue verkostosuositusten mukaiseksi puuston osalta siten, että suunnitellun raivauskiertoajan (6-10 v) puusto ei kasva vähimmäisetäisyyksiä lähemmäksi johtimia.

Keskijännitejohdoilla raivaamme puuston pääsääntöisesti 10 m leveydeltä. Monijohtorakenteet voivat olla leveämpiä, yleensä johtoalueen reuna on 5 m reunimmaisesta pylväästä.Oksisto ei saa ulottua 2,5 m lähemmäksi johtimia, kun johtimien heiluminen ja oksien kasvaminen otetaan huomioon.

Pienjännitejohdoilla varsinaista johtoaluetta ei tarvita, mutta johdon etäisyyden puustoon tulee olla vähintään 0,5 m. Suoraan johdon alla olevat rungot poistetaan. Puun oksat tai puunrunko eivät saa vahingoittaa johtoa.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle.

RAIVAUSURAKOITSIJOIDEN YHTEYSTIEDOT

Kesäkaudella 2017 raivattavat johtoalueet:

Hyrynsalmen taajama

Hyrynsalmi - Kypärävaara

Hyrynsalmi - Moisiovaara - Pekankylä

Hyrynsalmi - Rämpsänkylä - Tapanivaara

Kajaanin taajama

Kajaani - Lehtovaara

Kajaani - Mainua - Koutaniemi - Itäranta

Kajaani - Murtomäki - Halla-aho

Kuhmo - Iivantiira - Niva

Kuhmo - Kuumu

Kuhmo - Timoniemi

Kuhmo - Ypykkävaara

Paltamon taajama

Puolangan taajama

Puolanka - Pesäkylä - Kallio

Puolanka - Suolijärvi - Joukokylä

Ristijärvi - Hiisijärvi

Ristijärvi - Koskenkylä - Seitenoikea

Ristijärvi - Pyhäntä - Revonkanta - Härmänmäki

Siikalatva - Järvikylä - Hyvölänranta

Siikalatva - Kestilä - Pihkalanranta

Sotkamo - Korvanniemi - Pohjavaara

Sotkamo - Naapurinvaara - Suovaara

Sotkamo - Paakinmäki

Suomussalmen taajama

Suomussalmi - Ala-Näljänkä - Laaja

Suomussalmi - Ala-Vuokki - Raate

Suomussalmi - Keskinen

Suomussalmi - Korpikylä - Pesiökylä

Suomussalmi - Malahvianvaara - Marjokylä

Suomussalmi - Saarivaara - Kuivajärvi

Vaala - Itäranta

Vaala - Manamansalo - Saarenranta