sähkölinja

  Sähköjohtojen lähellä


  Toiminta sähköjohtojen lähellä

  Ota yhteyttä Loisteen tekniseen asiakaspalveluun puh. 0800 9 2200 tai liittymamyynti(at)loiste.fi etukäteen, jos työskentely sähköjohtojen läheisyydessä aiheuttaa epävarmuutta. Iltaisin ja viikonloppuisin voit soittaa vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500. Puhelut ovat maksuttomia.


  Puustoa raivataan johtokaduilta joka kesä

  Vuosittain raivaamme johtokatuja noin 1400-1600 kilometriä. Loiste Sähköverkon jakelualueella on yli 13 000 kilometriä sähköjohtoja. Raivauksista tiedotetaan edelleen myös lehti-ilmoituksilla ja maanomistajille lähetettävillä ilmoituskorteilla, jotta omistaja voi halutessaan korjata puut talteen.

  Maanomistajan kanssa tehdyn johtoalueen käyttöoikeussopimuksen mukaan johtoalueilta poistettu puusto on maanomistajan omaisuutta. Raivaukset teetetään pääasiassa ulkopuolisilla urakoitsijoilla, jotka on koulutettu ottamaan huomioon mm. ympäristöasiat ja sähköturvallisuus.

  Raivaukset tehdään verkoston kunnossapitosuunnitelman mukaan ja puuston kasvuolosuhteiden mukaan 6-10 vuoden välein. Raivaustarvetta seurataan myös verkoston kuntotarkastusten yhteydessä.

  Ota yhteyttä raivausurakoitsijaan

  Kaapelinäyttö on maksuton palvelu

  Loiste Sähköverkko Oy:n omistamien maakaapeleiden ja asiakkaiden omistamien liittymiskaapelien näyttö on maksutonta. Katso lisätiedot.

   

  Tilaa metsuri puunkaatoon

  Tilaa aina ammattitaitoinen metsuri, jos aiot kaataa puita, joiden kaatuma-alueella kulkee sähkölinja. Voi sattua kallis vahinko, jos puu kaatuu väärään suuntaan. Puun kaataja maksaa aina ulkopuolisille aiheuttamansa vahingot.

  Jos puu kasvaa todella hankalassa paikassa, ota yhteyttä myös Loisteen tekniseen asiakaspalveluun puh. 0800 9 2200 tai liittymamyynti(a)loiste.fi. Sähköyhtiö antaa asiantuntija-apua johtoa vaarantavien puiden kaatoon. Jokainen tapaus selvitetään erikseen ja verkkoyhtiön edustaja suunnittelee etukäteen suojaavat toimenpiteet. Sellaisia voivat olla esimerkiksi johtojen alas lasku tai työntötunkkaus.

  Loiste Sähköverkko Oy tilaa toimenpiteet raivaus- tai verkonrakennusurakoitsijalta. Puiden kaadon ajankohta riippuu suojaavien toimenpiteiden laajuudesta ja urakoitsijan työtilanteesta. Jos työn ajaksi joudutaan katkaisemaan sähköt naapureilta, asiasta on myös ilmoitettava heille.

  Kustannukset riippuvat kaadettavan puun koosta ja sijainnista. Kotitaloudet voivat saada metsurin työpalkasta kotitalousvähennyksen. Lisätietoja saa Verohallinnosta.

   

  Metsänhoito vaikuttaa myrskytuhoihin

  Metsänomistajat ovat tärkeässä asemassa, sillä myrskytuhojen määrään vaikuttaa paljon se, miten metsää on käsitelty sähköjohtojen läheisyydessä. Myrskyt aiheuttavat suurimmat metsävauriot juuri käsitellyille harvennus- tai siemenpuuasentoon hakatuille metsille. Loiste Sähköverkko tekee kiinteästi yhteistyötä metsäalan organisaatioiden ja osaajien kanssa.

  Häiriöttömän sähkönjakelun varmistamiseksi Energiateollisuus ry yhteistyökumppaneineen on laatinut oppaan johtoalueiden vierimetsien hoidosta. Opas ei ole velvoite vaan suositus, jonka ohjeistuksia metsänomistajien toivotaan noudattavan. Suositus koskee lähinnä keskijännitteisten 20 kV:n (kilovoltin) linjojen vierimetsien käsittelyä. Esitetilaukset Loisteen asiakaspalvelusta puh. 0800 9 2000 klo 8-20. Esitteet ovat maksuttomia.

  Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite