Sähköverkon hinnastot


Sähkön siirtohinta on paikallisen verkkoyhtiön sähköverkon huollosta, kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä sähkön jakelusta ja mittauksesta perimä korvaus. Kulloinkin voimassa olevaa siirtohinnastoa sovelletaan sellaisenaan kaikkiin jakelualueen sähkönkäyttöpaikkoihin.

Sähkön siirtohinnasto

Verkkopalveluhinnasto

Sähkön siirtohinnasto 110 kV (suurteollisuus ja isot sähköntuotantolaitokset)


Liittymismaksut 

Liittymismaksuissa noudatetaan vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiavirasto on vahvistanut valtakunnallisesti noudatettaviksi.

Liittymähinnasto


Sähkövero

Siirtohinnan yhteydessä veloitetaan sähköverot, jotka verkkoyhtiö tilittää valtiolle.
Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen eri luokkaan sähkön käyttötarkoituksen mukaan.

Sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä kuten yksityistaloudet, rakentaminen, palvelutoiminta sekä maa- ja metsätalous.

Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Kaikki asiakkaat kuuluvat veroluokkaan 1 elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on itse velvollinen selvittämään oikeudestaan kuulua edullisempaan sähköveroluokkaan 2.

Loisteen asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa ja visaisimpiin kysymyksiin asiakas voi kysyä tulkintaa Pohjoisen tullipiirin Oulun tullilta, joka on valvova viranomainen Loiste Sähköverkko Oy:n alueella.

Alempaan sähköveroluokkaan kuulumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus verkkoyhtiölle. Sähkövero-oikaisua voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Sähköveroluokan muutoksista voit ilmoittaa lomakkeella.

Lisätietoa veroviraston sivuilta

 

Sähkönkäyttäjän oikeudet

Euroopan komissio on määritellyt tarkistuslistan, josta löytyy vastaukset yleisimpiin sähkön ostoa koskeviin kysymyksiin. Tavoitteena on lisätä tietoa sähkömarkkinoiden toiminnasta sekä kuluttajien oikeuksista. Tarkistuslista löytyy Energiaviraston sivuilta.