Syrjimättömyyden varmistaminen


  Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. Syrjimätöntä toimintaa vaaditaan siten kaikilta sähköverkonhaltijoilta.

  Erillisen syrjimättömyyden varmentamisohjelman laatimista koskeva velvoite on rajattu koskemaan vain suurehkoja sähkön jakeluverkonhaltijoita. Velvoite koskee myös Loiste Sähköverkko Oy:tä.

   

  Syrjimättömyyden toimenpideohjelma 2017

  Syrjimättömyysraportti 2016

  Syrjimättömyyden toimenpideohjelma 2016

  Syrjimättömyysraportti vuodelta 2015

  Syrjimättömyysraportti vuodelta 2014

  Syrjimättömyyden varmistaminen, toimenpideohjelma 2015

  Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma ja raportointi (Energiaviraston suositus)