Vakiokorvaus


Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Vakiokorvauksen perusteena oleva sähkökatkon pituus ja sen mukaan määräytyvä korvauksen suuruus lasketaan aina sähköyhtiön toimesta sähkömarkkinalain mukaisesti. Vakiokorvaus hyvitetään asiakkaille seuraavassa sähkölaskussa ilman eri hakemusta.

Vakiokorvauksen määrä
(vuotuisesta siirtomaksusta)

Keskeytysaika vähintään
tuntia
Keskeytysaika enintään
tuntia
10 % 12 24
25 % 24 72
50 % 72 120
100 % 120 192
150 % 192 288
200 % 288  

 

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon käyttöjärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Lisäksi keskeytysajan laskennassa noudatetaan toimialajärjestön suositusta siitä, että laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan.

Loisteen verkonvalvontajärjestelmästä näkyvät kaikki keskijänniteverkon viat, niiden takia sähköttä olleet taloudet sekä sähkökatkojen kesto. Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä valvomoon, vaan tieto viasta saadaan asiakkailta. Asiakkaita pyydetään merkitsemään ylös sähkökatkon alkamisaika. Jos sähköt tulevat välillä päälle ja taas sammuvat, myös nämä ajankohdat on merkittävä muistiin.

 

Vakiokorvaus maksetaan ilman eri hakemusta

Korvaus maksetaan prosentuaalisena hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta veroineen. Nimi vakiokorvaus kuvaa juuri tätä eli korvauksen suuruuteen eivät vaikuta sähkökatkosta aiheutunut taloudellinen vahinko tai muu haitta. Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Jos sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Vakiokorvauksen enimmäisrahamäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun. Jos korvausta ei ole maksettu, vaikka sähkökatkon pituus siihen oikeuttaa, on tehtävä kirjallinen vakiokorvaushakemus. Myös muutosta maksettuun korvaukseen haetaan samalla lomakkeella.

Vakiokorvauksen muutoksenhakulomakkeen voit tilata soittamalla asiakaspalveluumme puh. 0800 9 2000 (maksuton) arkisin klo 8-20.