Sopimusehdot


  Loiste soveltaa sähkösopimuksiin ja sähkönmyyntiin energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja.

  Loisteen sopimusehdot, määräaikainen sopimus

  Loisteen sopimusehdot, toistaiseksi voimassaoleva sopimus

  Sähkönmyyntiehdot SME 2014

  Energiapolarin sopimusehdot (Energiapolar yhdistyi Loiste Sähkönmyyntiin 1.3.2019 alkaen)

  Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste koskee Loiste-yhtiöitä

  Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ja peruuttamislomake  Ratkaisu riitatilanteissa:


  Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.