”Olemme valmiita energia-alan yritysjärjestelyihin”

Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huusko pitää alan konsolidoitumista järkevänä sekä omistajien että asiakkaiden kannalta. Loiste itse on valmiina jo uusiin yritysjärjestelyihin, jos varteenotettavia mahdollisuuksia ilmaantuu. ”Meitä ohjaa tahto toimia samalla arvopohjalla olevien yhtiöiden kanssa.”

Loiste-yhtiöt toimitusjohtaja Reino Huusko

”Loiste on haluttu työpaikka, ja saamme hakemuksia tasaisesti myös rekrytointien ulkopuolella. Olemme vahva asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua työnsä ohella. Erityisen iloinen olen Etelä-Suomessa asuneista paluumuuttajista, jotka ovat palanneet perheineen takaisin kotikonnuilleen. Tavoitteenamme on tarjota alan ammattilaisille kilpailukykyinen työpaikka Suomen halutuimmasta energiayhtiöstä.”

Vaikka Suomen sähkömarkkinat vapautuivat kilpailulle jo 20 vuotta sitten, toimii maassamme yhä noin 70 sähkön myyntiyhtiötä. Viime vuosina markkinoilla on alkanut kuitenkin tapahtua, kun esimerkiksi paikallisia sähköyhtiöitä on yhdistynyt valtakunnallisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Myös yhtiöiden omistus on monipuolistunut, kun kuntien rinnalle omistajiksi on tullut kansainvälisiä pääomasijoittajia.

Loiste on ollut mukana markkinan muokkaamisessa perustamisestaan lähtien, sillä yhtiö syntyi, kun Kajaani ja Sotkamo ostivat Suomen E.ON:in liiketoiminnan vuonna 2013. Loiste-yhtiöt ja lappilainen Energiapolar päättivät yhdistää sähkönmyyntinsä viime vuonna, jolloin myös ruotsalainen pääomasijoittaja Infranode ja ranskalainen Mirova ostivat kolmanneksen Loisteen osakkeista.


Miten Loisteessa suhtaudutaan toimialan konsolidaatioon, Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huusko?

”Kilpailu asiakkaista käy kovana, ja siksi sähkömarkkinoilla tapahtuu nyt keskittymistä ja muita yritysjärjestelyjä. Markkinoilla pärjätäkseen täytyy olla riittävän iso ja tehokas, ja meille Loisteessa yhdistymiset ja mahdolliset liiketoimintojen ostot ovat osa toimintamme vahvistamista ja kehittämistä.

Palvelemme Loisteessa nyt noin 200 000 asiakasta, ja tavoitteemme on kasvattaa asiakasmäärämme puoleen miljoonaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Haluamme olla tulevaisuudessa palveluyhtiö, joka myy sähkösopimusten lisäksi esimerkiksi asumiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja.”


Mitä hyötyjä alan keskittymisestä on asiakkaille ja muille sidosryhmille?

”Toimimme alalla, jossa jyllää suuruuden ekonomia. Sähkönmyynnissä on korkeat kiinteät kustannukset, joten mitä useamman asiakkaan kesken ne jakautuvat, sitä edullisempaa sähkö heille on. Lisäksi tulevat synergiahyödyt esimerkiksi käytännön prosessien sekä ict- ja tietojärjestelmien yhdistämisestä.

Iso yhtiö voi myös panostaa osaamiseen, kehittämiseen ja toiminnan ylläpitämiseen pientä enemmän. Lupaamme asiakkaillemme parempaa arkea ja turvaamme heille varman sähkön ja lämmön toimituksen. Yritysjärjestelyjen avulla voimme kehittää tulevaisuuden palvelujamme entistä paremmiksi.


Mistä lähtökohdista Loiste pohtii uusia yhdistymisiä?

”Kun mietimme mahdollisia yritysjärjestelyjä ja yhteistyökuvioita, meitä ohjaa tahto toimia samalla arvopohjalla olevien yhtiöiden kanssa. Haluamme olla tulevaisuudessakin toimija, joka luo uusia työpaikkoja ja osaamiskeskuksia myös maakuntiin.

Samaan aikaan haluamme kasvaa koko Suomessa. Sähkönmyynnin yhdistäminen Energiapolarin kanssa on jo parantanut kilpailukykyämme valtakunnallisilla markkinoilla.”
 

Nyt käynnissä olevan korona-ajan sanotaan synnyttävän aivan uuden normaalin koko yhteiskuntaan. Mitä se tarkoittaa sähkömarkkinoilla?

”Koronan jälkivaikutukset energiatoimialalla saattavat näkyä erityisesti pienten kuntien toiminnassa. Koronapandemia vaikuttaa rankasti kuntien talouteen, kun yhtä aikaa verotulot supistuvat ja terveysmenot kasvavat. Onko kunnilla siis varaa ja mahdollisuuksia pitää yllä ja kehittää omia energiayhtiöitään myös tulevaisuudessa?

Jos kunnat luopuvat sähköyhtiöistään tai yhdistävät niitä isommiksi kokonaisuuksiksi, voittajia on useampia. Kunnat saavat myyntituloja ja voivat keskittyä perustehtäviinsä, ja asiakkaat hyötyvät, kun sähkön hinta todennäköisesti laskee synergiahyötyjen ansiosta.”

Reino Huusko Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja

”Pandemia ja etätyöhön siirtyminen ovat muuttaneet omaa työnkuvaani merkittävästi, sillä aiemmin 60 prosenttia työajastani kului työmatkoihin. Koen, että virtuaalinen tapaaminen ei korvaa kasvotusten kohtaamista. Fyysiseen tapaamiseen sisältyy erilaista kemiaa – varsinkin ensimmäisellä kerralla. Virtuaalinen kohtaaminen jää helposti pinnalliseksi.”
 

Miten koronaepidemia ja poikkeustila ovat näkyneet Loisteen toiminnassa?

”Toimintamme on jatkunut normaalisti koko koronapandemian ajan. Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä olemme varautuneet ennalta sähkönjakelun kriiseihin. Kriisisuunnitelmamme ei ole vain paperilla, vaan harjoittelemme sitä säännöllisesti. Näin pidämme huolen, että vaativissakin poikkeustilanteissa työntekijämme pysyvät terveinä ja energiantoimitus asiakkaillemme jatkuu normaalisti.

Olemme olleet koko kriisiajan tiiviisti yhteydessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme tukea muiden yritysten toimintaa tässä poikkeustilanteessa. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan asiakkaidemme kanssa olemme neuvotelleet joustavista maksusuunnitelmista ja ohjanneet heitä koronatukien pariin.”


Millaiset valmiudet Loisteella on tulevaisuuden toimialajärjestelyille?

”Pääomistajamme Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta myivät 33,9 prosentin osuuden osakkeistamme pohjoismaiselle sekä ranskalaiselle infrasijoittajalle viime vuonna. Tukenamme on nyt ammattimaiset infrasijoittajat, jotka ovat tehneet 25 vuoden mittaisen sijoituksen yhtiöömme. Jos löydämme hyviä laajentumismahdollisuuksia sähkömyynnin, verkkojen tai kaukolämmön puolella, meillä on pääomaa siirtää suunnitelma teoriasta käytäntöön.

Kansainvälisen omistajuuden myötä olemme saaneet myös entistä enemmän osaamista strategia- ja hallitustyöhön. Yrityksen kuin yrityksen hallitustyössä taustojen erilaisuus on rikkaus. Loisteen kahdeksan hengen hallituksessa on monipuolista osaamista energia-alan eri osa-alueilta. Hallituksemme asiantuntijoilla on kokemusta energiayhtiöistä ja -markkinoista, kunnallisesta päätöksenteosta ja jopa brändin rakentamisesta. Niitä kaikkia tarvitaan, kun toteutamme kunnianhimoisesti kasvutavoitettamme.”