Loiste-konserni

 

Loisteella on Suomessa yli 120 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Yhtiöiden palveluksessa on reilu 50 energia-alan asiantuntijaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2017 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 120 miljoonaa euroa.

Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti (lukuunottamatta Ahvenanmaata).   

Loiste Energia harjoittaa sähkön tuotanto- ja myyntiliiketoimintaa.

Loiste Sähköverkko toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta.

Loiste Lämpö  harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Vuonna 2017 kaukolämmön myynti oli 294 GWh.

 

Konsernin tunnuslukuja (M€)

   

  2017 2016 2015
Liikevaihto 120,8 144,1 148,6
Liikevoitto 11,0 11,6 10,8
 -  % liikevoitosta 9,1 % 8,1 % 7,2 %
Voitto/tappio ennen veroja 2,2 2,5 1,9
 -  % liikevoitosta 1,8 % 1,7 % 1,3 %
Oman pääoman tuotto % 5,6 % 13,8% 8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 3,8 % 4,7 % 4,2, %
Omavaraisuusaste % 11,7 % 10,5 % 10,8 %
Bruttoinvestoinnit 31,1 31,0 18,1
 - % liikevoitosta 25,7 % 21,5 % 12,2 %
Henkilöstön lukumäärä (hlö) 54 62 79

 

Tulostiedotteet
 

Tulostiedote 2017

Tulostiedote 2016

Tulostiedote 2015

Tulostiedote 2014

 

Liiketoimintajohtoryhmä
 

Loiste-yhtiöt toimitusjohtaja Reino Huusko 
Reino Huusko toimitusjohtaja
puh. 050 570 3427
Lähetä sähköpostia
 
Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen
Heikki Juntunen toimitusjohtaja, sähköverkko
puh. 050 551 0466
Lähetä sähköpostia
 
Liiketoimintajohtaja Ulla Leppä
Ulla Leppä liiketoimintajohtaja, sähkönmyynti, kaukolämpö
puh. 040 521 4635
Lähetä sähköpostia
 
Liiketoimintajohtaja Antti Kangas
Antti Kangas liiketoimintajohtaja, rakennuttaminen, energiaratkaisut
puh. 050 585 1202
Lähetä sähköpostia
 
Liiketoimintajohtaja Eero Luhtaniemi
Eero Luhtaniemi liiketoimintajohtaja, käyttö- ja kunnossapito
puh. 050 505 1283
Lähetä sähköpostia