Loiste-konserni

 

Loisteella on Suomessa yli 200 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Yhtiöiden palveluksessa on yli 60 energia-alan asiantuntijaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2019 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 156 miljoonaa euroa.

Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti (lukuun ottamatta Ahvenanmaata).   

Loiste Energia tuottaa energiapalveluita sekä sähkön tuotantoa.

Kajave toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähköverkkopalveluista eli sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta.

Loiste Lämpö  harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Vuonna 2019 kaukolämmön myynti oli 282 GWh.

 

Konsernin tunnuslukuja (M€)

   

  2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto 156 121,1 120,8 144,1 148,6
Liikevoitto 11 8,9 11,0 11,6 10,8
 -  % liikevaihdosta 6,8,% 7,4 % 9,1 % 8,1 % 7,2 %
Voitto/tappio ennen veroja - 4903 0,0  2,2 2,5 1,9
 -  % liikevoitosta - 3,1 % 0,0 % 1,8 % 1,7 % 1,3 %
Oman pääoman tuotto % neg 0,0 % 5,6 % 13,8% 8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 3,3 3,4 % 3,8 % 4,7 % 4,2, %
Omavaraisuusaste % -14 % 11 % 11,7 % 10,5 % 10,8 %
Bruttoinvestoinnit 27 23,2 31,1 31,0 18,1
 - % liikevoitosta 17,1 % 19,1 % 25,7 % 21,5 % 12,2 %
Henkilöstön lukumäärä (hlö) 63 57 54 62 79

 

Tulostiedotteet
 

Tulostiedote 2018

Tulostiedote 2017

Tulostiedote 2016

Tulostiedote 2015

Tulostiedote 2014

 

Liiketoimintajohtoryhmä
 

Loiste-yhtiöt toimitusjohtaja Reino Huusko 
Reino Huusko toimitusjohtaja Loiste-konserni
puh. 050 570 3427
Lähetä sähköpostia
 
Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen
Heikki Juntunen toimitusjohtaja, Kajave Oy ja Loiste Lämpö Oy
puh. 050 551 0466
Lähetä sähköpostia
 
Liiketoimintajohtaja Ulla Leppä
Ulla Leppä liiketoimintajohtaja, asiakkuus- ja myynti 
puh. 040 521 4635
Lähetä sähköpostia

 

Talousjohtaja Panu Kamaja Loiste konserni
Panu Kamaja talousjohtaja, Loiste-konserni
puh. 050 452 5012
Lähetä sähköpostia

 
Liiketoimintajohtaja Eero Luhtaniemi
Eero Luhtaniemi liiketoimintajohtaja, käyttö- ja kunnossapito
puh. 050 505 1283
Lähetä sähköpostia
 

Liiketoimintajohtaja Esko Ainasoja

Esko Ainasoja liiketoimintajohtaja, rakennuttaminen
puh. 050 412 7460
Lähetä sähköpostia

Liiketoimintajohtaja Timo Virikko

Timo Virikko toimitusjohtaja, Loiste Sähkönmyynti Oy
puh. 040 844 5047
Lähetä sähköpostia