Loiste-konserni

 

Loisteella on Suomessa yli 200 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Yhtiöiden palveluksessa on lähes 60 energia-alan asiantuntijaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2018 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 121 miljoonaa euroa.

Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti (lukuunottamatta Ahvenanmaata).   

Loiste Energia harjoittaa sähkön tuotanto- ja myyntiliiketoimintaa.

Kajave toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta.

Loiste Lämpö  harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Vuonna 2018 kaukolämmön myynti oli 280 GWh.

 

Konsernin tunnuslukuja (M€)

   

  2018 2017 2016 2015
Liikevaihto 121,1 120,8 144,1 148,6
Liikevoitto 8,9 11,0 11,6 10,8
 -  % liikevaihdosta 7,4 % 9,1 % 8,1 % 7,2 %
Voitto/tappio ennen veroja 0,0 % 2,2 2,5 1,9
 -  % liikevoitosta 0,0 % 1,8 % 1,7 % 1,3 %
Oman pääoman tuotto % 0,0 % 5,6 % 13,8% 8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 3,4 % 3,8 % 4,7 % 4,2, %
Omavaraisuusaste % 11 % 11,7 % 10,5 % 10,8 %
Bruttoinvestoinnit 23,2 31,1 31,0 18,1
 - % liikevoitosta 19,1 % 25,7 % 21,5 % 12,2 %
Henkilöstön lukumäärä (hlö) 57 54 62 79

 

Tulostiedotteet
 

Tulostiedote 2018

Tulostiedote 2017

Tulostiedote 2016

Tulostiedote 2015

Tulostiedote 2014

 

Liiketoimintajohtoryhmä
 

Loiste-yhtiöt toimitusjohtaja Reino Huusko 
Reino Huusko toimitusjohtaja
puh. 050 570 3427
Lähetä sähköpostia
 
Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen
Heikki Juntunen toimitusjohtaja, sähköverkko
puh. 050 551 0466
Lähetä sähköpostia
 
Liiketoimintajohtaja Ulla Leppä
Ulla Leppä liiketoimintajohtaja, sähkönmyynti, kaukolämpö
puh. 040 521 4635
Lähetä sähköpostia
 
Liiketoimintajohtaja Antti Kangas
Antti Kangas liiketoimintajohtaja, rakennuttaminen, energiaratkaisut
puh. 050 585 1202
Lähetä sähköpostia
 
Liiketoimintajohtaja Eero Luhtaniemi
Eero Luhtaniemi liiketoimintajohtaja, käyttö- ja kunnossapito
puh. 050 505 1283
Lähetä sähköpostia
 

Liiketoimintajohtaja Esko Ainasoja

Esko Ainasoja liiketoimintajohtaja, rakennuttaminen
puh. 050 412 7460
Lähetä sähköpostia

Liiketoimintajohtaja Timo Virikko

Timo Virikko liiketoimintajohtaja, sähkönmyynti
puh. 040 844 5047
Lähetä sähköpostia