Yhteiskuntavastuuraportti

Loiste-yhtiöiden yhteiskuntavastuuraportti 2020

Loiste keskittyy energiainfran kehittämiseen

Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti vuodelta 2020 kertoo askeleista kohti visiotamme energiainfran vastuullisen uudistajana. Ilmastoteot edellyttävät hiilivapaita energiamuotoja Suomen edelleen sähköistyessä. Loiste-yhtiöt mahdollistavat omalta osaltaan tämän toteutumisen.

Sähköverkko- ja kaukolämpö -liiketoiminnot keskittyvät Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan energiainfran rakentamiseen ja ylläpitämiseen asukkaiden ja yhteiskunnan hyödyksi.

Vuoden 2020 aikana valmistelimme sähkönmyynti-liiketoiminnastamme luopumista. Nyt haluamme keskittyä siihen, missä olemme vahvoja eli energiainfraan, missä näemme paljon mahdollisuuksia. Rakennamme sähkö- ja lämpöverkot asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden ja toimitusvarmuusvaatimusten mukaisesti huomioiden samalla ympäristö-, ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet.

Energiainfrayhtiönä turvallisuus on tärkeä osa Loisteen yrityskulttuuria ja vastuullisuus alkaa jokaisesta työntekijästä sekä yhteistyökumppanista. Tilaajaorganisaationa sosiaalinen vastuu koskeekin oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilöstöä silloin, kun he työskentelevät Loiste-yhtiöiden toimeksiannosta.

Toimimme lähellä ihmistä ja usein toisen omistamalla maaperällä, jolloin on tärkeää tunnistaa toimintamme turvallisuus, vastuullisuus ja vaikutukset ympäristöön.

Loiste­-yhtiöissä varautuminen eri riskeihin sekä energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen kuuluvat jokaiseen työpäiväämme, mutta erityisesti pandemiavuonna 2020 valmius­- ja varautumistyömme osoitti tärkeytensä ja toimivuutensa.

Vuonna 2020 toteutui merkittäviä uudistuksia

Sähköverkkoyhtiö Kajavelle on annettu tehtäväksi vastata muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin rakentamalla tulevaisuuden sähköverkkoa. Alueellamme käynnistyi valtakunnallisesti huomattavia tuulipuistohankkeita. Tuulivoimayhtiöt hyödyntävät ja uudistavat Kajaven jakeluverkkoalueella sijaitsevia voimajohtoja. Sähköverkon vahvistaminen palvelee myös muita jakeluverkon asiakkaita parantamalla sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisäämällä Suomen energiatuotannon omavaraisuutta.

Kaukolämpö-liiketoiminnassa Loiste Lämpö ja CSC-Tieteen tietotekniikankeskus tekivät yhteistyössä merkityksellisen ilmastoteon.  Sopimus LUMI-datacenterin hukkalämmön hyödyntämisestä tulee pienentämään koko Kajaanin kaupungin hiilijalanjälkeä. Lisäksi hankkeella on ollut alueen työllisyyttä lisäävä vaikutus.

Loiste-yhtiöt lisäsivät vuonna 2020 palveluliiketoimintaa ja vastasimme useiden tuulivoimapuistojen sähköverkkojen ja -asemien käyttö- sekä operointipalveluista. Maakaapeloinnin, verkostoautomaation, tietoliikenteen ja tuotannon kasvu lisäsi sekin Loisteen vastuullisuutta sähköverkon valvonnassa.

 

Lisätietoja

Loiste-yhtiöt, viestintä- ja laatupäällikkö Johanna Sula

puh. 050 5300 584 johanna.sula@loiste.fi

 

 Lue Yhteiskuntavastuuraporttimme 2020

Lue Yhteiskuntavastuuraporttimme 2019