11 voimalaa pystetty Kivivaara-Peuravaara tuulivoimapuistossa

sähkömyynti

 

Loisteen ja Taalerin Kivivaara-Peuravaara tuulivoimapuistossa on tällä hetkellä pystytetty jo 11 voimalaa. 12. voimalan pystytys aloitettiin maanantaina 14.11., mutta kovien tuulien vuoksi pystytys on nyt odotustilassa.  Viisi voimalaa on tuotannossa.

Koko tuulipuistoalue on vielä tällä hetkellä työmaa-aluetta. Voimaloita on tällä hetkellä tuotannossa, mutta vaikka voimalat pyörivät, ne eivät ole välttämättä vielä valmiita. Voimaloissa tehdään säätöjä, testejä ja koeajoja. Näin talviaikana varsinkin siipien lämmitystä testataan ja välillä voimala saattaa olla pois päältä. Voimaloiden välittömään läheisyyteen ei saa mennä omatoimisesti, koska siipiin saattaa muodostua jäätä ja jos siipilämmitys ei ole päällä, saattaa jää irrota siivistä ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Yksittäisten vierailijoille on syytä pysähtyä työmaatoimiston kohdalla ja kertoa mihin on menossa ja mitä haluaisi nähdä. Haluamme parhaamme mukaan olla avoimia tuulivoimalatyömaasta sekä tuulivoimasta yleisesti. Valitettavasti kaikki työmaalla työskentelevät eivät puhu suomea, sillä ajoittain paikalla on eri puolilta Eurooppaa tulevia tuulivoimaloiden rakentamisen asiantuntijoita. Työmaatoimistoista (sekä NCC:n että Nordexin) löytyy kuitenkin aina myös suomea puhuvia henkilöitä, jotka tietävät työmaan tilanteen ja osaavat opastaa turvallisille alueille katsomaan voimaloita.

Talviaikaan on myös huomioitava, että työmaatiet ovat kapeita ja liukkaita, vaikka niitä hiekoitetaankin säännöllisesti. Teillä kuljetetaan isoja komponentteja ja samanaikaisesti voi olla maanrakennuskalustoa töissä. Työmaatoimistosta tiedetään kertoa tilanne komponenttikuljetuksien osalta ja sieltä opastetaan mille tiealueille ei kannata mennä. Joitakin tieosuuksia joudutaan myös väliaikaisesti katkaisemaan ja vaarana voi olla, että tuulivoimalatyömaahan tutustuva yksittäinen vierailija jää mottiin työmaa-alueelle.