Aurinkosähkön pientuotanto yleistyy Kainuussa vauhdilla

 
 

Loiste Sähköverkon jakelualueella jo 100 sähkön pientuottajaa ja määrä on tuplaantunut vuosittain

Loiste Sähköverkon jakelualueella eli käytännössä Kainuussa, sähkön pientuottajien määrä ylitti 100 kappaleen rajapyykin toukokuussa 2017. Kaksi vuotta sitten määrä oli vielä vain 25, joten kasvuvauhti on ollut kova. Pientuottajista 95 on aurinkosähköjärjestelmiä, joiden lisäksi on yksittäisiä tuuli-, biokaasu ja pienvesivoimaloita. Näiden lisäksi on lukuisia sähköverkosta erillään olevia aurinkopaneeli ja akku –yhdistelmiä, joiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Yleensä tällaiset järjestelmät ovat kesämökeissä.

Pientuottajien yhteenlaskettu teho Kainuussa on 500 kilowattia ja vastaa noin 400 000 kWh vuotuista sähköntuotantoa. Tämä vastaa noin 40 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Pientuottajista 90 % on yksityisiä, yleensä omakotitalokohteita. Verkkoon liitettyjen aurinkovoimaloiden koko vaihtelee yhdestä kilowatista kahteenkymmeneen ja keskimäärin huipputeho on 4 kW.  

Pientuotanto voi olla kannattavaa silloin kun tuotannolla korvataan omaa sähkönkulutusta ja sen vuoksi voimaloiden teho mitoitetaan kulutuksen mukaan.

 

Kajaanissa pientuottajia eniten

Kajaani

31

Sotkamo

13

Vaala

4

Siikalatva

6

Paltamo

10

Kuhmo

6

Suomussalmi

17

Hyrynsalmi

4

Puolanka

6

Pyhäntä

1

Ristijärvi

2

yhteensä

100

 

Loiste haluaa edesauttaa pientuotannon yleistymistä

Loiste ostaa pientuottajien ylijäämäsähkön markkinahintaan ilman kiinteitä maksuja. Loiste Sähköverkko puolestaan siirtää ylijäämäsähkön ilmaiseksi ilman kiinteitä ja muuttuvia maksuja. Loisteen tekninen asiakaspalvelu myös neuvoo käyttöönottoon liittyvissä asioissa.

Tärkeintä kuitenkin on, että pientuotannon liitettävyys kyseiseen sähköliittymään varmistetaan verkkoyhtiöltä, asennukset tehdään turvallisesti valtuutetun sähköurakoitsijan toimesta ja että asiakas tekee tuotannon verkkopalvelusopimuksen. Sähköverkkoon kytketty tuotantolaitteisto pitää siis aina hyväksyttää ja ilmoittaa verkonhaltijalle.

Pientuotannon kannattavuuteen tulee toistaiseksi suhtautua varauksella

Pientuotannossa asiakasta motivoi taloudellisuus, omavaraisuusaste ja uusiutuva tuotantomuoto, ekologisuus.

Takaisinmaksuaika on monen tekijän summa, tärkeimpinä tekijöinä ovat se kuinka iso osa pystytään hyödyntämään omassa kulutuksessa sekä sähkönhintojen tulevaisuuden kehittyminen. Useimmissa kohteissa takaisinmaksuaika on vielä pitkä, yli 20 vuotta nykyisellä hintatasolla laskettuna.

Lue lehtiartikkeli >>

Pientuotantoon liittäminen >>