Loiste-konserni investoi viime vuonna tuulivoimaan

sähkömyynti

 

MEDIATIEDOTE 1.3.2017

 

– Loisteen liiketoiminnassa tapahtui merkittävä muutos, kun lähdimme mukaan tuulivoimainvestointeihin Taalerin kanssa, toimitusjohtaja Markku Ryymin kertoo.

Liiketoiminnan kannalta kulunut vuosi oli haasteellinen, sillä se oli aikaisempien vuosien tapaan normaalia lämpimämpi. Pohjoismaissa sähkön pörssihinta pysyi myös alhaisella tasolla, mikä vaikutti tuotannon käytettävyyteen ja tulokseen. Toisaalta Loiste säästyi pahoilta myrskyiltä, mikä näkyy pienentyneenä keskeytysaikana sähköverkossa.

Loisteen liikevaihto laski 4,5 M€ edellisvuodesta ja oli 144,1 M€ (148,6 M€). Liikevoitto nousi viime vuodesta ja oli 11,6 (10,8 M€) Loiste -konserni investoi 31,0 miljoonaa euroa vuonna 2016 (18,1 M€).

Tuulesta energiaa ja työllisyyttä

Suurin yksittäinen hanke oli Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto, jonne rakennetaan 30 voimalaa. 13 ensimmäistä tuulivoimalaa pystytettiin vuonna 2016 ja loput 17 nousevat keväällä 2017. Investoinnin arvo on noin 180 M€.

Kivivaara-Peuravaara on ensimmäinen tuulivoimahanke Kainuun alueella. Sen työllistävä vaikutus on merkittävä rakennusvaiheessa sekä tuulivoimaloiden huoltoyksikön osalta tuotantovaiheessa. Tuulivoiman tuotanto lisää Kainuun alueen energiantuotannon omavaraisuutta.

Panostukset verkon kunnossapitoon ja raivauksiin vähentävät keskeytyksiä

Loiste Sähköverkon liikevaihto vuonna 2016 oli 41,4 M€ (39,9 M€ ). Sähköverkossa siirretty sähkömäärä oli yhteensä 805 GWh (772 GWh).  Asiakasta kohden laskettu sähkön jakelun keskeytysaika oli koko vuoden osalta 147 min (247 min).

Loiste Sähköverkko Oy investoi vuonna 2016 yhteensä 19,1 M€ (14,9 M€). Kolme suurinta yksittäistä investointihanketta olivat: Vuokatti-Lahnaslampi 110 kV-alueverkon uusinta, Sotkamo Silverin 45 kV-siirtojohto ja Saarikosken sähköaseman ja Kanninlammen välisen alueen sähköverkon maakaapelointi Kuhmossa.

Tavoitteena on korvata ikääntyvät sähköjohdot ja saavuttaa Sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuus vuonna 2028. Taajamien sähköverkot ja niitä syöttävät sähköjohdot pääosin maakaapeloidaan ja muilla alueilla ilmajohtoja siirretään metsistä teiden varsiin.

Lämmin sää piti kaukolämmön kysynnän alhaisena

Lämpöä myytiin 277 GWh (255 GWh), mikä on 8,6 % enemmän kuin vuonna 2015. Koko vuoden lämmitystarveluku oli 4 784 (4 327).

Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 16,9 M€ (17,0 M€).  Loiste Lämmön kaukolämmön hinta on edelleen valtakunnan keskitasoa. Uusiutuvan energian osuus oli 70 % hankitusta lämmöstä.

Merkittävin investointi oli kaukolämpölinjan rakentaminen Kajaanin keskustasta Kyynäspäänniemen kautta Teppanaan.

Loisteen asiakkaat arvostavat luotettavuutta ja sujuvaa asiointia

Taloustutkimus teetti syys-lokakuussa Suomen sähkönmyyjät 2016 -kyselyn. Kyselyyn osallistui 3459 iältään 15-79 -vuotiasta kuluttajaa. Yleisarvosanaksi Loiste sai 7,38 (asteikolla 4-10). Parhaan sähkönmyyjän yleisarvosana oli 7,95. Tutkimuksessa Loisteen vahvuuksiksi nousivat luotettavuus ja laadukas asiakaspalvelu.

Loiste Energian teettämän asiakastyytyväisyystutkimuksen sähkönmyynnin yleisarvosana laski aavistuksen viime vuodesta 8,12 (8,28) asteikolla 4-10. Loiste Sähköverkko Oy:n kokonaisarvosana heikentyi hieman viime vuodesta ollen 7,55 (7,86). Loiste Lämmön asiakastyytyväisyys oli 3,3 asteikolla 1-5 (3,7 vuonna 2014).

Merkittävä välillinen työllistäjä Kainuussa

Loiste-konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2016 lopussa 65 henkeä (76). Loiste työllistää Kainuussa suorien työpaikkojen lisäksi noin 410 välillistä työpaikkaa, kuten mm. verkostourakoitsijoita ja – suunnittelijoita, metsäpalvelu-urakoitsijoita sekä liiketoimintojen tuki- ja asiakaspalveluita. Kivivaara-Peuravaaran tuulipuisto yhteisinvestointi Taaleri Oy:n kanssa työllistää elinkaarensa aikana arviolta yli 2200 henkilötyövuotta.

– Odotamme liiketoiminnan jatkuvan suunnitellusti myös kuluvana vuonna. Sähkönmyynnin asiakasmäärän kasvun ja kannattavuuden ennustetaan pysyvän positiivisena. Tutkimme yhteistyömahdollisuuksien laajentamista muiden energiayhtiöiden ja kumppaneidemme kanssa lähinnä sähkönmyynnissä, toimitusjohtaja Ryymin arvioi.

 

Lisätietoja
Loiste Oy, Loiste Lämpö Oy, toimitusjohtaja Markku Ryymin, puhelin 050 67605
Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Reino Huusko, puhelin 050 570 3427