Loiste-konsernin tapahtumarikas vuosi tuotti hyvän tuloksen

sähkömyynti

 

Vuosi 2015 oli edellisten vuosien tapaan normaalia lämpimämpi, mikä vähensi energian kysyntää. Sähkön tukkumarkkinahinta pysyi myös koko vuoden varsin alhaisella tasolla, mikä johti sähkön myyntihinnan edulliseen tasoon.

Toisaalta alhainen tukkumarkkinahinta heikensi Loisteen tuotannon tulosta. Kainuun sähköverkkoalueella säästyttiin merkittäviltä myrskyiltä, joskin talvella jouduttiin panostamaan ennaltaehkäisevään lumikuormatyöhön.

– Pystyimme kuitenkin tekemään konsernitasolla hyvän tuloksen, ja sitä kautta huolehtimaan velvoitteistamme niin omistajille kuin ulkoiselle rahoittajalle, toimitusjohtaja Markku Ryymin sanoo.

Loisteen liikevaihto laski 5,4 M€ edellisvuodesta ja oli 148,6 M€ (153,9 M€). Liikevoitto nousi viime vuodesta ja oli 10,8 M€ (8,2 M€) Loiste-konserni investoi vuonna 2015 kaikkiaan 18,1 M€.  Suurin yksittäinen hanke oli Suomussalmen ja Hyrynsalmen Kivivaaralle ja Peuravaaralle rakennettava tuulipuisto (42 turbiinia).

Sähkönmyynnin asiakasmäärä kasvoi 3,3 %

Sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli 95,1 M€ (103,3 M€). Sähkön alhaisen markkinahinnan ja kireän kilpailutilanteen johdosta liiketoiminnan kannattavuus heikkeni edellisvuodesta, pysyen silti selvästi kannattavana. Tukkumarkkinahintoihin vaikutti lämpimän sään lisäksi alhaiset polttoaineiden hinnat sekä Pohjoismaiden hyvä vesivarantotilanne. Kilpailu sähkömarkkinoilla oli erittäin kovaa, mikä osaltaan vaikutti tulokseen.

Loiste uusii ja kehittää sähköverkkoaan vastuullisesti

Loiste Sähköverkon liikevaihto oli 39,9 M€.  Sähköä siirrettiin 772 GWh (781 GWh). Asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 247 min (249 min). Sähkön siirtohinnat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 4 %.

Loiste Sähköverkko Oy investoi vuonna 2015 yhteensä 14,9 M€ (12,0 M€). Kolme suurinta yksittäistä investointihanketta olivat:

Salmijärvi-Torvela vaihe 1

Kajaanin kaupungin pohjoispuolella Salmijärven erotinasemalta Joutenlammen kurssikeskukselle ulottuvan sähköverkon maakaapelointi.

Saarikoski-Kanninlampi, vaihe 1

Kuhmossa Saarikoskentieltä Korkeamäentielle ulottuvalla alueilla toteutetaan sähköverkon korvausinvestointi maakaapelointina keski- ja pienjänniteverkoissa. Vaihe 1 on osa Kuhmon taajaman maakaapeloinnista Saarikosken ja Kanninlammen sähköasemien välillä.

Sakara, vaihe 2

Suomussalmen taajaman eteläpuolella 5-tien varressa uusitaan 20 kV:n verkkoa noin 10 km matkalla välillä Jumaliskylän tiehaara-Sakarajärvi. Hankkeessa rakennetaan uusi 20 kV -verkko 5-tien varteen ja vanha metsässä oleva 20 kV:n verkko puretaan pois. Samalla saneerataan myös alueen pienjänniteverkko ja rakennetaan uusi erotinasema.

Loiste Sähköverkko Oy:n tavoitteena on saavuttaa Sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuus vuonna 2028 maakaapeloimalla pääosin asemakaava-alueet ja niitä syöttävät sähköverkot. Muilla alueilla sähköverkot siirretään pääosin teiden varsiin ilmajohtoina.

Lämmin sää vähensi kaukolämmön kysyntää

Loiste Lämpö möi kaukolämpöä 255 GWh (266 GWh). Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 16,9 M€ (17,0 M€).  Uusiutuvan energian osuus oli 70 % hankitusta lämmöstä. Lämpöyhtiöllä oli merkittäviä verkostoinvestointeja, joista suurin oli Seppälän alueelle vedetty siirtoyhteys. Lisäksi rakennettiin putkea mm. keskussairaalan alueelle, Hauholan koululle ja Kyynäspäänniemen sillalle.

Tutkitusti Suomen 2. asiakaslähtöisin energiayhtiö

Taloustutkimus teetti syys-lokakuussa Suomen sähkönmyyjät 2015 -kyselyn. Kyselyyn osallistui 3693 iältään 15-79 -vuotiasta kuluttajaa. Yleisarvosanaksi Loiste sai 7,88 (asteikolla 4-10) ja sijoittui sijalle 11. Parhaan sähkönmyyjän yleisarvosana oli 8,15. Tutkimuksessa Loiste saavutti maininnan arvoisen 2. sijan asiakaslähtöisyydessä ja asiakaspalvelu sijoittui sijalle 3.

Loiste Energian teettämän asiakastyytyväisyystutkimuksen yleisarvosana parantui edellisestä vuodesta 8,28 (8,21) asteikolla 4-10. Loiste Sähköverkko Oy:n kokonaisarvosana laski hieman viime vuodesta ollen 7,86 (8,03).

Tukitoimintoja ulkoistettiin kumppaneille

Loiste Oy ja Enfo Zender Oy tekivät loppuvuodesta sopimuksen liikkeen luovutuksesta, jolla Loisteen talous- ja laskutustoiminnot ulkoistettiin Enfo Zender Oy:lle. Viisivuotisen sopimuksen myötä kymmenen Loisteen henkilöä siirtyi Enfon palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Henkilöstön määrä oli vuoden 2015 lopussa 76 henkeä (85).

Karhu Voima Oy:n liiketoiminnot Kotkan Energialle

Kotkan Energia Oy osti joulukuussa Loiste-konserniin kuuluneen Karhu Voima Oy:n. Kotkassa toimiva Karhu Voima Oy operoi teollisuussähköverkkoa Karhulassa ja myy maakaasua sekä teollisuussähköverkkojen ylläpitopalveluja pääasiassa teollisuusalueen yrityksille. Liiketoimintakauppa toteutui kokonaisuudessaan vuoden 2016 helmikuussa, jolloin Loisteelta siirtyi Kotkan Energialle viisi työntekijää.

– Vuonna 2016 oletetaan kehityksen jatkuvan normaalina. Sähkön myynnin asiakasmäärän ja kannattavuuden kasvun ennustetaan pysyvän positiivisella tasolla. Tulemme edelleen tutkimaan yhteistyömahdollisuuksien laajentamista kumppaneidemme kanssa. Kesällä 2016 nousevat ensimmäiset tuulivoimaturbiinit Suomussalmen-Hyrynsalmen alueelle, toimitusjohtaja Ryymin kertoo.

Lisätietoja
Loiste Oy, Loiste Lämpö Oy, toimitusjohtaja Markku Ryymin, puhelin 050 67605
Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Reino Huusko, puhelin 050 570 3427