Loiste mukana ensimmäisten joukossa uudella energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025

sähkömyynti

 

Suomessa käynnistyy uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025. Kausi jatkaa tänä vuonna päättyvää energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016. Loiste on tänään 14.10.2016 allekirjoittanut sopimuksen ensimmäisten joukossa Helsingin Säätytalolla.

Energia-alan omalla toiminnalla ja asiakkaiden käytön tehostamisella on säästetty valtavia määriä energiaa.

– Sopimuksen avulla sitoudumme tehostamaan energiankäyttöämme entisestään sekä kehittämään uusia innovatiivisia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia, toimitusjohtaja Markku Ryymin sanoo.

Loiste oli mukana myös edeltävällä, tämän vuoden loppuun asti voimassa olevalla Energiatehokkuussopimuskaudella. Energiateollisuus ry:n mukaan energiayhtiöiden energiatehokkuuspalvelujen on arvioitu saaneen aikaan yhteensä jopa yhden terawattitunnin energiansäästön asiakkaiden energiakäytössä.

– Loisteen pääkonttorikiinteistöön on syksyllä 2015 tehty energiakatselmus. Annamme asiakkaillemme energiatehokkuuteen liittyvää neuvontaa ja viestimme aiheesta erilaisissa tapahtumissa sekä sosiaalisen median kanavissa. Oma Energia -palvelu ohjaa asiakkaitamme tehokkaaseen energiankulutuksen seurantaan. Näiden toimintojen kehittämisellä jatkamme uudella kaudellakin, Ryymin kertoo.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Vapaaehtoiset sopimukset on valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Lisätietoja toimitusjohtaja Markku Ryymin, puhelin 050 676 05.

www.loiste.fi/saastoliekki

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi