Loiste nostaa asiakaskokemuksen uudelle tasolle Enoro CIS –asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla

sähkömyynti

 

Loiste on tehnyt sopimuksen Enoro CIS –asiakkuudenhallintajärjestelmästä. Tavoitteena on kehittää asiakaskokemusta uudelle tasolle mm. palveluiden digitalisoinnilla. 

Loiste tulee hoitamaan Enoro CIS:n avulla sekä asiakkuudenhallinnan että laskutuksen 200 000 energia-asiakkaalle Suomessa. Muutosprojekti järjestelmän käyttöönottamiseksi alkaa loppuvuonna 2016. Järjestelmää tulevat Loisteella käyttämään kaikki liiketoiminnot: sähkön myynti, siirto ja kaukolämpö. Kaupan myötä Loiste tulee osaksi Pohjoismaiden suurinta CIS-yhteisöä, johon kuuluu yli 130 Enoron asiakasyhtiötä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

- Enoron kattava asiakkuudenhallintajärjestelmä auttaa meitä tarjoamaan asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja. Hoidamme järjestelmän avulla myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan prosessit, ja se kattaa myös verkkoyhtiömme vaatimat toiminnallisuudet. Enoro CIS:n avulla pystymme kommunikoimaan asiakkaiden kanssa monikanavaisesti, luoden näin eheän asiakaskokemuksen. Palveluiden digitalisointi ja prosessien automatisointi vähentävät operatiivisia kustannuksiamme ja samalla parantavat palveluidemme laatua. Esimerkkinä uudet mobiilisovellukset, joilla asiakkaamme voi hoitaa sähkö- ja lämpöasioitaan sujuvasti älypuhelimella, sanoo Markku Ryymin, Loisteen toimitusjohtaja.

- Haluamme etulinjassa yhdessä kumppaniemme kanssa kehittää ratkaisuja asiakaskokemuksen parantamiseen ja liiketoimintamme tehostamiseen. Enoro on pitkäaikainen kumppanimme, ja heidän kanssaan voimme yhdessä etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda näitä tukevia ohjelmistoratkaisuja. Enoro oli meille selkeä valinta toimittajaksi, koska he ovat ketteriä ja innovatiivisia, ja heidän järjestelmällään on vahva asiakaskunta Pohjoismaissa. Olemme vakuuttuneita, että Enoro CIS:n on meille paras valinta siirryttäessä kohti datahub-keskeistä markkinaa, kertoo Ryymin.

- Nyt solmittu sopimus on merkittävä laajennus yhteistyöhömme Loisteen kanssa. Loisteella on jo ennestään käytössä Enoron MDM/EDM-ratkaisu GENERIS sekä energia-analytiikkapalvelu Utilytics. Enoro CIS:n käyttöönoton myötä heillä tulee olemaan käytössä koko Enoron ohjelmistokokonaisuus. Tämä tuo Loisteelle sisäistä synergiaa ja mahdollistaa entistä paremman asiakaskokemuksen luomisen, sanoo Enoro CIS:n toimitusjohtaja Stian Madsen.

- Loiste on meille enemmän kuin asiakas, he ovat meille innovaatiopartneri. Loiste haluaa haastaa asiakkaitaan vaatimaan parempaa palvelua. Loiste haluaa myös kehittää liiketoimintaansa etulinjassa uusiutuvassa energiamarkkinassa, ja olemme iloisia voidessamme tiivistää yhteistyötä, kertoo Madsen.

Lisätiedot ja haastattelut: 

Markku Ryymin, toimitusjohtaja, Loiste Oy, puhelin 050 67605

Päivi Soljala, Director Sales and Service Finland, Enoro CIS
+358 50 487 6789 paivi.soljala@enoro.com

Loiste

Loiste-konserniin kuuluu useita yhtiöitä. Loisteella on Suomessa 200 000 asiakasta ja sähköverkkoa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiöiden palveluksessa on yli 70 energia-alan osaajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2015 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 149 miljoonaa euroa. Loiste Sähkönmyynti harjoittaa sähkönmyyntiliiketoimintaa valtakunnallisesti (lukuunottamatta Ahvenanmaata). Loiste Energia harjoittaa sähkön tuotanto- ja myyntiliiketoimintaa. Loiste Sähköverkko toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. www.loiste.fi

Enoro

Enoro on ohjelmistoyritys, joka kehittää ja toimittaa ohjelmistoratkaisuja ja palveluita energiamarkkinoiden parantamiseksi Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa. Yli 20 vuoden kokemus alalta ja palveluksessamme olevat yli 250 alan asiantuntijaa luovat meille ainutlaatuisen aseman energia-alalla. Yli 400 yritystä Euroopassa käyttää Enoron ratkaisuja tehostaakseen päivittäistä toimintaansa. Enoron toimittamilla järjestelmillä hallitaan yli 15 miljoonan energia-asiakkaan tietoja. Enoro on keskittynyt yksinomaan energiamarkkinoiden tietojärjestelmiin. Jo 130 pohjoismaista energiayhtiötä ovat valinneet Enoron asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän (CIS), jonka taustalla on vahva 140 CIS-asiantuntijan tiimi. Enoron energianhallintajärjestelmien menestys perustuu energiakaupan, lainsäädännöllisen ympäristön, IT-järjestelmien ja liiketoimintaprosessien syvälliseen tuntemukseen. www.enoro.com

Enoro CIS

Enoro CIS (Customer Information System) on ohjelmistoratkaisu energiayhtiöiden asiakkuudenhallintaa ja laskutusta varten. Se antaa energiayhtiöille mahdollisuuden ymmärtää paremmin asiakkaitaan ja tarjota heille uusia, personoituja energiapalveluita. Enoro CIS tarjoaa laajan tuen monikanavaiselle ja digitaaliselle asiakashankinnalle sekä –palvelulle, ja mahdollistaa asioiden hoidon suoraviivaisesti itsepalveluna. Enoro CIS toimitetaan haluttaessa SaaS-palveluna, joka vapauttaa asiakkaan laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta ja ylläpidosta. Enoro CIS on standardoitu ratkaisu, joka on optimoitu kustannustehokkuutta, skaalautuvuutta ja joustavuutta ajatellen. www.enoro.com/cis