Loiste Sähköverkko peruskorjaa voimajohdon Vuokatista Lahnaslammen kaivokselle

Peruskorjauksen kohteena on Vuokatin ja Lahnaslammen kaivoksen välinen 110 kV:n voimajohto. Voimajohdon alkuosa peruskorjataan maakaapeliksi ja samalla johdon sijainti muuttuu Vuokatinvaaran luoteisrinteeltä rautatien varteen. Hyvölänkylältä alkaen peruskorjaus tehdään ilmajohtona entiselle paikalleen.

Vuokatin ja Lahnaslammen kaivoksen välinen voimajohto on rakennettu 1970-luvulla 20 vuoden käyttöajalle ja on nyt peruskorjattava sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Alueen maankäyttöön, ympäristöön, maisemaan ja rakentamiskustannuksiin tehtyjen lukuisten selvitysten perusteella päädyttiin valittuihin rakenneratkaisuihin.

Maakaapeliosuuden vaihtoehtona oli maisemapylväillä toteutettava ilmajohto, mutta sen kustannukset olisivat muodostuneet lähes maakaapelin kustannuksia vastaaviksi. Vuokatin alueella maakaapeliratkaisu on maisemallisesti parempi ja vapauttaa matkailukohteena merkityksellisen Vuokatinvaaran rinteitä tarkoituksenmukaisempaan käyttöön.

Hankkeen kokonaiskustannukset nousevat yli kolmeen miljoonaan euroon. Rakentamistyöt alkavat toukokuun alkupuolella.  Johdon urakoi ylivieskalainen TMV-Line Oy. Rakentamistöiden on suunniteltu valmistuvan kesäkuun 2017 loppuun mennessä.