Loiste Sähköverkon toimitusvarmuus oli viime vuonna yhtiön historian paras

 

Loiste investoi verkostoon tänä vuonna yhteensä 17,6 M€. Pääosa investoinneista kohdistuu jakeluverkkoon. Suurin yksittäinen jakeluverkkoinvestointi on Kestilän varayhteys, jota varten rakennetaan muun muassa 18 kilometriä uutta keskijänniteilmajohtoa.

Investointitaso laskee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa verkoston pysyessä yhä sähkömarkkinalain edellyttämässä kunnossa. Lain mukaan myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eivätkä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. 

Jo yli 10 vuotta jatkunut korkea investointitaso johtuu 60- ja 70-luvuilla rakennettujen laajojen verkostoalueiden uusimistarpeesta ja panostuksista sähkön toimitusvarmuuteen.

Katso kaikki vuoden 2017 investointikohteet >>