LUMI-supertietokoneen hukkalämmöllä tuotetaan 20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä

loistelampo

LUMI-supertietokoneen hukkalämmöllä lämmitetään Kajaania

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja. 

LUMI-supertietokone on Euroopan unionin EuroHPC-yhteisyrityksen ja yhdeksän Euroopan maan yhteinen ponnistus, johon investoidaan yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Puolet rahoituksesta tulee Euroopan unionilta ja puolet osallistuvilta mailta. Datakeskuksen rakentamista tukevat myös Euroopan unionin aluekehitysrahasto sekä Kainuun liitto. 

– Ekotehokkaan datakeskuksen sijoittuminen Kajaaniin on usean kumppanin pitkäjänteisten neuvottelujen tulos. Teemme merkityksellisen ilmastoteon yhdessä asiakkaidemme kanssa ja se vaikuttaa positiivisesti koko kaupungin hiilijalanjälkeen. Lisäksi hankkeella on työllistävä vaikutus Kajaanin alueella, sanoo Loiste Lämmön toimitusjohtaja Heikki Juntunen.

Loiste Lämpö kehittää parhaillaan täysin hiilineutraalia kaukolämpötuotetta. Kajaanilaisilla kuluttaja-asiakkailla, yrityksillä ja taloyhtiöillä on jo ensi vuoden aikana mahdollisuus valita lämmitysmuodokseen hukkalämmöllä tuotettu puhdas kaukolämpö.

– Hiilijalanjäljen pienentäminen on globaalisti tärkeä tavoite, johon voidaan vaikuttaa runsaasti sähköä kuluttavien EuroHPC:n koneiden sijoituspaikalla. Kajaanin etuina ovat uusiutuvan energian käyttö sekä mahdollisuus lämminvesijäähdytykseen, jonka ansiosta konesalista vapautuvaa hukkalämpöä voidaan hyödyntää Kajaanin kaukolämpöverkossa. CSC:n datakeskuksessa käytetään ympäristöystävällistä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, joka yhdessä hukkalämmön hyödyntämisen kanssa pienentää sekä hiilijalanjälkeä että sähkölaskua, kertoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski. 

LUMI-supertietokoneen laskentatehoa tarvitaan huippututkimuksen tekoon monilla eri data- ja laskentaintensiivisillä tieteenaloilla, esimerkiksi materiaalitieteissä, fuusiotutkimuksessa, lääkeainetutkimuksessa ja ilmastotieteissä. Näiltä aloilta löytyy useita merkittäviä tutkimusongelmia, joihin ei saada vastauksia ilman nykyistä huomattavasti suurempaa laskentakapasiteettia.

– Renforsin Rannan yritysalueen tilat lämpiävät tämän hankkeen myötä lähes kokonaan data-centerin tuottamalla hukkalämmöllä. Tämä pienentää merkittävästi alueen ympäristövaikutuksia, sanoo Renforsin Rannan yritysalueesta vastaava Jaakko Kaijalainen, UPM kiinteistöistä.

– Olemme hakeneet alueelle datakeskustoimijoita aktiivisesti toiminnan käynnistämisestä lähtien. Nyt onkin hienoa todistaa LUMI-datakeskuksen käynnistymistä ja nähdä kaikki sen positiiviset kerrannaisvaikutukset paikallisyhteisöön. Renforsin Rannan vahvuudet tukevat datakeskusten sijoittumista alueelle ja uskon LUMI-datakeskuksen vaikuttavan positiivisesti muidenkin merkittävien datakeskusasiakkuuksien saamiseksi Kajaaniin, Kaijalainen jatkaa.

Kaukolämpö on lähilämpöä 

Suurin osa Loiste Lämmön toimittamasta kaukolämmöstä tuotetaan Kainuun Voiman (KAVO) yhteistuotantolaitoksessa. Tuotanto perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa polttoaineen energiasisältö hyödynnetään erittäin tehokkaasti. Lisäksi keskitetyssä lämmöntuotannossa syntyy lähes poikkeuksetta vähemmän päästöjä kuin kiinteistökohtaisessa lämmöntuotannossa.  Uusiutuvien energialähteiden sekä hitaasti uusiutuvan turpeen osuus kajaanilaisen kaukolämmön energialähteistä oli vuonna 2019 kokonaisuudessaan 90–95 prosenttia.

Lisätietoja:

Loiste Lämpö Oy, toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puh. 050 551 0466,  heikki.juntunen@loiste.fi

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ohjelmajohtaja Pekka Manninen, puh. 050 381 2831, pekka.manninen@csc.fi

Renforsin Ranta, aluepäällikkö Jaakko Kaijalainen, UPM kiinteistöt, puh. 020 414 6022

Yritykset lyhyesti:

Loiste Lämpö Loiste-yhtiöihin kuuluva Loiste Lämpö Oy vastaa kaukolämmön siirrosta, jakelusta ja myynnistä Kajaanin kaupungin taajama-alueella. Se vastaa myös omistamiensa lämpölaitosten ylläpidosta ja käytöstä. Vuonna 2019 kaukolämpöä myytiin kuluttajille, liiketiloihin, yrityksille ja taloyhtiöille yhteensä 282 GWh ja tuotettiin yhteensä 319 GWh. www.loiste.fi.

CSC on suomalainen tietotekniikan osaamiskeskus, joka tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille, niin että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle. Lisätietoja: www.csc.fi,

LUMI-supertietokone: www.lumi-supercomputer.eu Kuvia ja videoita median käyttöön: www.lumi-supercomputer.eu/media 

Renforsin Ranta on Kajaanin entisen paperitehtaan tiloihin perustettu UPM:n omistama yritysalue, jonka rakentaminen aloitettiin heti paperitehtaan sulkemisen jälkeen vuonna 2008. Renforsin Ranta kuuluu UPM Kiinteistöt -yksikköön. Yritysalueella toimii noin 30 eri alojen yritystä, jotka työllistävät enemmän ihmisiä kuin paperitehdas toiminnan päättyessä.