Raivausta ja oksintaa Kajaanissa

 

 

Sähköntoimituksen varmistamiseksi teemme touko- ja kesäkuun aikana keskijännitejohtolinjojenraivausta ja oksintaa

Vuolijoki-Otanmäki-Vuottolahti-Mainua alueella.

Keskijänniteilmajohdolla puusto raivataan 10 metrin leveydeltä. Reunapuut oksitaan ja yksittäiset vaaralliset puut kaadetaan. Tässä yhteydessä ei tehdä pienjännitejohtojen raivausta.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle.

Lisätietoja saa raivauksia suorittavalta urakoitsijalta, puh. 040 847 2062.