Raivausta ja oksintaa Kuhmossa

 

Sähköntoimituksen varmistamiseksi teemme huhti- ja heinäkuun aikana keski- ja pienjännitejohtolinjojen raivausta ja oksintaa Kuhmossa Akonkoski, Siikalahti, Hietaperä, Halla, Junto

ja Ylä-Vieksi alueilla.

Keskijänniteilmajohdolla puusto raivataan 10 metrin leveydeltä. Reunapuut oksitaan ja yksittäiset vaaralliset puut kaadetaan.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle.

Lisätietoja saa raivauksia suorittavalta urakoitsijalta puh. 040 507 4217.