Raivausta ja oksintaa Puolangalla ja Ristijärvellä

Sähköntoimituksen varmistamiseksi teemme touko-elokuun välisenä aikana keskijännitejohtolinjojen raivausta ja oksintaa Puolangalla ja Ristijärvellä Leipivaara, Paljakka, Latva, Uva, Peuravaara alueilla.

Lisäksi ainoastaan pienjännitelinjojen raivausta ja oksintaa Puolangalla Kivarinjärvi, Petäjävaara, Luppoperä, Neulikko, Askanmäki, Jaurakkavaara sekä Ristijärvellä Revonkanta, Härmänmäki, Pyhäntä, Saukkovaara alueilla.

Keskijännitejohtolinjalla puusto raivataan 10 metrin leveydeltä. Reunapuut oksitaan ja yksittäiset vaaralliset puut kaadetaan.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle.

Lisätietoja saa raivauksia suorittavalta urakoitsijalta, puh. 040 847 2062 tai Loiste Sähköverkko Oy:n valvomosta, puh. 0800 9 2500 (maksuton).