Raivausta ja oksintaa Suomussalmella

Sähköntoimituksen varmistamiseksi teemme touko-elokuun välisenä aikana keski- ja pienjännitejohtolinjojen raivausta ja oksintaa Suomussalmella Jumaliskylä, Pyykkölänvaara, Järvelänranta, Hallasenaho, Esalantie, Pyykköskylä alueilla.

Lisäksi ainoastaan pienjännitelinjojen raivausta ja oksintaa alueilla Ala-Vuokki, Malahvia, Kuivajärvi, Liekinvaara.

Keskijännitejohtolinjalla puusto raivataan 10 metrin leveydeltä. Reunapuut oksitaan ja yksittäiset vaaralliset puut kaadetaan.

Poistettava puusto kuuluu maanomistajalle.

Lisätietoja saa raivauksia suorittavalta urakoitsijalta, puh. 044 307 7356 tai Loiste Sähköverkko Oy:n valvomosta, puh. 0800 9 2500 (maksuton).