Rakentaja, näin saat sähköliittymän uuteen kotiisi

 

Uuden kodin tai vapaa-ajan asunnon rakentaminen on mittava projekti, johon kuuluu olennaisena osana myös rakennuksen sähköistäminen. Sähköliittymän toimittaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö, eli alueellamme Loiste Sähköverkko Oy. Onnistunut sähköistäminen vaatii hyvää suunnittelua, toimivan toteutuksen sekä oikean kokoisen sähköliittymän. Sähköistämiseen kannattaakin varata riittävästi aikaa ja liittymän hankkijan tulisi ottaa yhteyttä Loisteen liittymämyyntiin (puhelin 0800 9 2200) hyvissä ajoin.

Sähkösuunnittelijalla on tärkeä rooli

Rakennuksen sähköistäminen alkaa sähkösuunnittelusta. Suunnittelu kannattaa aloittaa heti, kun rakennuslupa-asiakirjat ovat kunnossa. On myös hyvä huomioida, että sähköä tarvitaan usein jo rakentamisen ensimmäisissä vaiheissa. Rakennusajaksi voi esimerkiksi vuokrata erillisen työmaakeskuksen tai hankkia oman, myös "tonttikeskusta" käytetään nykyisin työmaa-aikaisen sähkön tarpeeseen. Huomaathan, että myös työmaasähkö kannattaa tilata hyvissä ajoin.

On tärkeää löytää ammattitaitoinen sähkösuunnittelija–, joka toimii asiantuntijana sähköistysasioissa ja arvioi sopivan liittymän koon, eli tarvittavan tehon. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa suuresti tehon tarpeeseen. Ammattitaidolla tehdyn sähkösuunnitelman avulla on helppo myös pyytää urakoitsijoilta vertailukelpoisia tarjouksia.

On hyvä huomata, että tietyt sähkölaitteet, kuten kompressorit ja maalämpöpumput, saattavat vaatia suuria käynnistysvirtoja, jolloin tarvitset mahdollisesti suuremman liittymän. Laitteiden käynnistysvirtoja on kuitenkin useimmissa tapauksissa mahdollista teknisillä ratkaisuilla rajoittaa ilman vaikutusta laitteen toimintaan. Voit kysyä neuvoa tällaisten laitteiden käytöstä sähkösuunnittelijaltasi.

Kun pääsulakekoko on määritelty, tilataan sähköliittymä. Sähköistämisen aikataulutus tulee sopia muun rakennusprojektin aikataulujen kanssa yhteensopivaksi.

Liittymissopimus takaa pääsyn sähköverkkoon

Ennen rakennuksen liittämistä sähköverkkoon tulee Loiste Sähköverkko Oy:n kanssa tehdä kirjallinen liittymissopimus. Verkkoyhtiö lähettää liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi ja aloittaa sähköliittymän rakentamisen tontin liittymispisteeseen heti allekirjoitetun sopimuksen saatuaan. Verkkoyhtiö tarvitsee sopimusta varten tarkat tiedot kohteen sijainnista ja pääsulakkeen koosta. Liittymän paikan määrittämisessä auttaa asemapiirros tai haja-asutusalueella esimerkiksi karttakopio.

Liittymän toimitusaika sovitaan liittymissopimuksen teon yhteydessä. Toimitusaika riippuu kohteen sijaintipaikasta, rakennettavan verkoston pituudesta, olemassa olevan verkon muutostoimenpiteistä sekä maanomistajien ja eri viranomaistahojen lupamenettelyistä. Liittymismaksulla saa oikeuden liittyä paikalliseen sähkönjakeluverkkoon. Liittymismaksu määräytyy verkkoyhtiön liittymismaksuperiaatteiden mukaan, jotka Energiavirasto on hyväksynyt. Liittymismaksun määrään vaikuttaa liittymäkoon, eli sulakekoon ohella myös liittymän sijainti, eli esimerkiksi se sijaitseeko liittymä asemakaava-alueella. Liittymismaksuun eivät sisälly pääkeskus ja rakennuksen tontilla oleva liittymiskaapeli ja niiden asennus eikä kaapeliojan kaivaminen ja peittäminen.

Sähköurakoitsija hoitaa käytännön asennukset

Rakennuksen sähköistämiseksi tarvitaan TUKES:n hyväksymä sähköurakoitsija, joka asentaa liittymiskaapelin kaapeliojaan ja mittauskeskuksen tontille. Sähköurakoitsija huolehtii muun muassa perusmaadoituksesta ja ylijännitesuojauksesta ja tekee käyttöönottotarkastuksen ennen kytkentää. Sähköurakoitsija voi myös tehdä lopullisen kytkentätilauksen verkkoyhtiölle yleistietolomakkeella, tilaus tulee toimittaa liittymämyyntiin seitsemän arkipäivää aiemmin ennen toivottua kytkentää.

Verkkoyhtiö kytkee liittymän sähköverkkoon, kun kaikki kytkentään liittyvät asiat ja sopimukset ovat kunnossa. Verkkoyhtiöltä saa tarkan tiedon sähköjen kytkentäajankohdasta.

Sähköurakoitsija kannattaa kilpailuttaa. Esimerkiksi verkkosivuilta www.sahkotreffit.fi voi hakea eri puolilla Suomea toimivia sähköurakoitsijoita.