Tietoa metsänomistajille

 

Olemme lähettäneet metsänomistajille kirjeen siitä, miten mahdollisiin sähköverkkotöistä aiheutuneisiin puustovahinkoihin voi hakea korvausta. Tammikuussa suurhäiriön aikana puustoa jouduttiin raivaamaan johtoalueiden reunamilta paikoista, joissa puut olivat paksun lumikuorman vuoksi kaatuneet tai vaarassa kaatua ilmajohtojen päälle. Korvaushakemuksen voi tehdä sähköisesti.