Varavoimakoneiden asennuksissa huomioitava sähköturvallisuus

MEDIATIEDOTE 10.1.2018

Loiste Sähköverkko Oy

 

Suurhäiriön aikana kainuulaiset hankkivat aggregaatteja kiinteistöihin ja pyydämmekin huomioimaan, ettei varavoimalaitteistolla saa missään olosuhteissa syöttää virtaa Loisteen jakeluverkkoon. Kysymyksessä on yleinen sähköturvallisuus sekä erityisesti vikoja korjaavien asentajien työturvallisuus.

Varavoimalaitteiston eli aggregaattien kytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö, jolla on riittävä pätevyys sähkötöihin 400V sähköverkossa. varavoimakoneen käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus Loiste Sähköverkko Oy:lle. Pyydämme ilmoittamaan varavoimalaitteistoista, mukaan luettuna ne, jotka ovat asennettu suurhäiriötilanteen yhteydessä. Ilmoituksen voi tehdä tekniseen asiakaspalveluumme 0800 9 2200 (8-16). Samalla varmistamme, että asennus on tehty siten, että verkostoasentajien sähköturvallisuus ei vaarannu.

Tykkylumitilanne on tällä hetkellä pakkasen myötä vakaa, mutta kuuraa muodostuu edelleen runsaasti johdoille ja puustoon. Olemme varautuneet tilanteeseen, jossa sää lämpenee runsaiden lumisateiden kera ja lumikuormaongelmat voivat jatkua.

Tykkylumialueilla maastossa liikkumista kannattaa välttää, sillä puita katkeilee ja niiden latvuksia tippuu maahan. Lumikuorman alla taipuneet puut voivat olla jännitteisiä ja vaaraksi, jos niitä raivataan ilman asiantuntemusta.

Sähkökatkojen tilannetta voi seurata Loiste Sähköverkon keskeytyskartalta.

Vikailmoitukset ja havainnot voi edelleen ilmoittaa Loisteen maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500 (24 h).

Pahoittelemme suurhäiriöstä aiheutunutta haittaa.