Vuosi 2010


Vuonna 2010 Loiste investoi sähköverkkoon lähes 13 miljoonaa euroa, mikä on yli 40 prosenttia verkkotoiminnan vuosiliikevaihdosta. Investointitaso on ollut keskimäärin tällä tasolla viitisen vuotta lukuun ottamatta poikkeuksellista vuotta 2008, jolloin investoinnit ylittivät 15 miljoonaa euroa. 2000-luvun alussa investoinnit olivat noin yhdeksän miljoonaa euroa vuodessa.

Ristijärvellä sijaitsevassa Pyhännänkosken vesivoimalassa tehtiin iso remontti, jossa turbiini ja generaattori peruskorjattiin.

Mediatiedote 24.6.2010 Pyhännänkosken vesivoimalaitos peruskorjataan 

Hyrynsalmi
Taajamassa alkoi kesäkuussa verkoston uusimisen ensimmäinen vaihe, jossa keski- ja pienjänniteilmajohdot korvataan maakaapeleilla ja muuntamot uusitaan. Samassa urakassa Kainuun Puhelinosuuskunta ja Telia Sonera Finland upottivat kaivantoihin tietoliikennekaapelit. Kaapelointi valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Ilmajohdot puretaan myöhemmin pois. Hanke jatkuu vuonna 2011 ja töiden maastosuunnittelu ja maankäyttölupien haku ovat jo käynnissä.

Kajaani
Anttilan johtolähdön keskijännitejohtoa siirrettiin noin 6 kilometrin osuus Vuokatintien varteen Vaarainsuolta Rimpilänniemen tiehaaraan saakka. Leihunvaaran päällä olevien johtohaarojen syötössä käytetään ensimmäisen kerran 1000 voltin verkkoa. Uusi tekniikka pienentää häiriöalueita, mutta tarvittava sähköteho saadaan siirretyksi asiakkaille. Samassa urakassa rakennettiin uudelleen myös muuntamot ja pienjänniteverkko. Työ valmistui kesäkuun loppuun mennessä.

Kajaanin eteläosan Koivukylä-Hatulanmäki -hankkeessa 20 kV:n johdon rakenteita uusitaan noin 10 kilometrin matkalla. Pienjänniteavojohtoja muutetaan riippukierrejohdoiksi varsinkin talviaikaisten sulakepalojen poistamiseksi. Hanke valmistuu vuoden 2011 keväällä.

Sähkönjakeluverkkoa uusitaan osittain Heinisuon, Marjatanpolun ja Kuusanmäen alueella. Hanke liittyy Kajaanin kaupungin Marjatanpolulla tehtävään kadunrakennukseen. Samassa hankkeessa Loisteen pääkonttorin sähkönsyöttö muutetaan tulemaan kahdesta suunnasta 20 kV:n verkosta. Työt aloitettiin huhtikuun lopussa ja ne valmistuivat marraskuun loppuun mennessä. Purkutöitä tehdään vielä keväällä 2011.

Kätönlahdessa rakennetaan uutta kaava-aluetta, jonne Loiste rakentaa uutta verkkoa. Samalla rakennettiin kaapeliyhteys Heinisuon sähköasemalle. Kätönkujan pylväsmuuntamo korvattiin uudella puistomuuntamolla. Sen jälkeen Kätönlahden koululle tuleva 10 kV:n ilmajohto on purettu. Työt alkoivat toukokuussa ja valmistuivat syyskuun lopussa.

Vuonna 1985 Honkirämeelle rakennettu puistomuuntamo on poistettu käytöstä ja sen tilalle on siirretty Taitokadun puistomuuntamo. Honkirämeen puistomuuntamossa sattui pj-kytkimen palo imuroinnin yhteydessä heinäkuussa 2009.

Kuhmo
Tämän vuoden suurin investointi on uusi Härmänkylän sähköasema ja sen verkostotyöt Kuhmon pohjoisosassa. Hankkeessa käytetään osittain muualta vapautuneita sähköasemakomponentteja, jolloin sen kustannusarvio jää alle miljoonaan euroon. Uusi sähköasema jakaa alueen keskijänniteverkkoa useampaan vyöhykkeeseen, jolloin viat häiritsevät pienempää asiakasmäärää.

Hankarannan ja Levälahden alueella on alkanut suuri verkoston parannustyö, jossa uusitaan keski- ja pienjänniteverkkoa. Osa johdoista upotetaan maakaapeleina. Samoihin kaivantoihin tulee myös puhelinoperaattorien kaapeleita.

Paltamo
Keskijännitelinja siirretään metsästä valtatie 22:n varteen Metelin ja Vartiustien välillä. Uusi johto rakennetaan pääasiassa ilmajohtona, mutta Mieslahdessa käytetään maakaapelia. Puusto poistettiin uudelta johtoalueelta jo keväällä 2009 ja varsinainen rakentaminen alkoi maaliskuussa 2010. Työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Matoniemen ja Hiiliniemen välille rakennetaan uusi keskijännitejohto. Rakennustyöt alkavat alkukesästä ja johdon pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä.

Uusi keskijännitejohto rakennetaan Laanniemen ja Rytiniemen välille Mustarannantien varteen. Johto valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Sotkamo

Loisteen toinen iso hanke on Vuokatin sähköaseman 110 kV:n kytkinkentän laajentaminen ja lisäksi asemalle asennetaan toinen päämuuntaja. Investoinneilla varaudutaan Vuokatin ja sen ympäristön sähkönkäytön kasvuun.

Talvivaaran kauko-ohjattava erotinasema rakennetaan kokonaan uuteen paikkaan ja uutta keskijänniteverkkoa rakennetaan 5,2 kilometriä Komulanlammentien ja Laakajärven suuntaan. Puut on poistettu johtoalueelta lokakuun aikana. Vanha erotinasema puretaan. Se oli aikoinaan Sotkamossa viides erotinasema, joka rakennettiin uudella kaukokäyttötekniikalla. Työt valmistuvat vielä loppuvuoden aikana.

Torinkylällä Vihtamon ja Pernulan välillä noin 5 kilometriä keskijännitejohtoa siirretään tien varteen. Työt valmistuvat vuoden 2010 lopussa.

Tipasojan Taivaljärvelle on tulossa hopeakaivos, jonne sähköä syötetään Kuhmosta päin.

Verkostotyöt valmistuivat heinäkuun lopussa.

Ontojoella sähköverkkoa uusitaan kolmessa muuntopiirissä. Kuhmon rajalta Sotkamoon päin keskijänniteverkon pylväät uusitaan 4 kilometrin matkalta. Ontojoelle pystytetään 100 uutta pylvästä, mutta johtoja ei uusita eikä siirretä uuteen paikkaan, koska ne kulkevat jo valmiiksi tien varressa. Työt valmistuivat marraskuun lopussa.

Tipasojan ja Herttuankylän välillä on uusittu 5 kilometriä keskijännitejohtoa. Osa johdosta siirrettiin tien varteen ja osa jäi entiselle paikalleen. Samalla uusittiin neljä jakelumuuntamoa ja myös jonkin verran pienjänniteverkkoa.

UPM myy ensimmäisen kerran Sotkamossa valmiiksi kaavoitettuja ja sähköistettyjä rantatontteja loma-asuntoja varten Tipakselta Hietasenjärven rannalta. Aluetta varten Loiste rakentaa 3,2 kilometriä johtoa ja kaksi muuntoasemaa. Myöhemmin rakennetaan myös pienjänniteverkkoa, koska alueen kaavoitus on vielä kesken.

Jakelumuuntajien puoliventtiilisuojaus on käynnistynyt Sotkamon ja Vuokatin sähköasemien ympäristössä. Puoliventtiilisuojat vähentävät lyhyiden, alle sekunnin kestävien sähkökatkojen määrää.

Suomussalmi

Näljängän ja Vääkiön välinen 20 kV:n runkojohto on uusittu. Samalla on uusittu myös muuntoasemat ja pienjänniteverkkoa. Työt ovat alkaneet marraskuussa 2009 ja valmistuneet syksyllä 2010.

Vääkiön ja Alajärven välillä uusitaan 20 kV:n ja 0,4 kV:n verkkoa sekä muuntoasemia. Työ parantaa johdon siirtokykyä ja sähkön toimitusvarmuutta. Samalla parannetaan myös sähkön varasyöttömahdollisuuksia häiriötilanteessa. Hanke on käynnistynyt ja valmistuu kesällä 2011.

Hyrynsalmen ja Suomussalmen välinen johto uusitaan kokonaan useassa eri vaiheessa. Samalla uusitaan myös 0,4 kV:n verkkoa sekä muuntoasemat. Ensimmäisessä vaiheessa Laherman ja Sakaran välille rakennetaan 20 kV:n johto 5-tien varteen. Puiden poisto johtokadulta alkaa vuoden 2010 lopussa ja rakentaminen alkaa keväällä 2011. Uudella, entistä vahvemmalla johdolla parannetaan toimitusvarmuutta ja varasyöttömahdollisuuksia Hyrynsalmen ja Taivalalasen sähköasemien välillä. Saneerauksen toisessa vaiheessa uusitaan johto Sakaran ja Likolahden välillä. Johdon maastosuunnittelu käynnistyy vuonna 2011.