Vuosi 2011


Vuonna 2011 Loiste investoi sähköverkkoon lähes 13 miljoonaa euroa. Suurin investointi oli toisen 110 kilovoltin johtoyhteyden rakentaminen kantaverkosta Vihtamon ja Vuokatin välille sekä Vuokatin sähköaseman kytkinkentän laajentaminen. Työt jatkuivat vuoden 2012 puolelle.

Verkostoa rakennetaan uusille asuntoalueille Kajaanissa. Loiste sähköistää Kangasmaaston kaupunginosan Lohtajalla ja Hunajakujan asuntoalueen Laajankankaalla. Uutta verkostoa rakennetaan myös lisääntyvän sähkönkäytön takia. Loiste rakentaa 10 kilometriä kaksois-PAS-johtoa Lohtajan sähköasemalta Majasaareen. Rakentaminen alkaa keväällä 2011 ja kestää noin vuoden.

Tärkeitä runkojohtoja uusitaan
Loiste rakensi Kajaanin pohjoispuolelle Kuluntalahteen uuden sähköaseman.  Jormua-Kontiomäki -hankkeessa uusitaan Kuluntalahdesta Paltamoon menevä runkojohto. Urakka on maastosuunnitteluvaiheessa. Myös Kuluntalahden sähköaseman ympäristössä oleva verkosto uusitaan. Lisäksi Kontiomäestä Melalahteen rakennetaan uusi johto.

Vuolijoella uusitaan tärkeä runkojohto Vuolijoen kirkolta Vuottolahteen. Sähköverkko rakennetaan suurimmaksi osaksi Vuottolahdentien varteen ja kotitalouksia syöttävät johdot korvataan osittain maakaapeleilla.

Sotkamon eteläosassa aloitetaan syksyllä keskijännitejohdon pylväiden uusinta johtoreitillä Pohjakoski - Suonenvaara - Laitala. Linja on rakennettu 1960-luvun alkupuolella ja pylväät ovat monin paikoin tulleet käyttöikänsä päähän.

Valtaosin kymmenen kilometrin pituinen johto-osuus sijoittuu entiselle paikalleen, mutta paikoin se voidaan siirtää tien varteen. Kokonaisuudessaan työ valmistuu ensi vuoden puolella. Hankkeeseen liittyy Sotkamon kunnan ja Kainuun ELY-keskuksen moottorikelkkareitin perusparantaminen.

Keskijännitejohdot tien varteen
Kajaanissa Heinisuolta Patrosentien suuntaan rakennetaan 10 ja 20 kilovoltin johdot, joista suurin osa rakennetaan ilmajohtoina ja osa maakaapeleina.

Myös Kaurijoella, Kumpusuontiellä, Aholassa ja Kytökosken koulun ympäristössä kaupungin eteläosassa sähköjohdot siirretään tien varteen.

Kuhmossa Ylä-Vieksillä uusitaan keskijänniteilmajohtoverkon pylväät viiden kilometrin matkalla. Samalla johtoreitti siirretään tien varteen. Työt valmistuvat vuoden 2012 keväällä.

Sotkamossa aloitettiin viime syksynä Pohjavaaralta Konappaan kulkevan keskijännitejohdon siirto Pohjavaaran tien varteen. Uutta johtoa on rakennettu noin seitsemän kilometriä ja työ on saatu valmiiksi kesäkuun lopussa. 

Suomussalmella Alanteen ja Sakaran välillä siirretään vanha 20 kilovoltin johto 5-tien varteen noin 10 kilometrin matkalta. Samalla uusitaan muuntoasemat ja 0,4 kilovoltin verkosto. Työt alkoivat puiden poistolla johtoalueelta ja kestävät vuoden loppuun.

Pyhäkylästä Perangan kautta Hossaan menevä 20 kilovoltin johto uusitaan noin 30 kilometrin matkalta. Osa johdosta siirretään uudelle reitille. Myös muuntamot ja pienjänniteverkko uusitaan. Työt alkavat loppuvuodesta.

Vaalassa Markkulan ja Enonkylän välinen keskijännitejohto rakennetaan uudelleen pääosin Vuolijoentien varteen ja muuntopiirit rakennetaan uudelleen. Osa pienjänniteilmajohtoverkosta korvataan maakaapelilla. Hankkeessa rakennetaan noin 9 kilometriä keskijännite- ja 6 kilometriä pienjännitejohtoa sekä uusitaan 7 muuntamoa. Työt alkoivat kesällä ja valmistuvat keväällä 2012.

Maakaapelointi jatkuu taajamissa

Vanhaa ilmajohtoverkkoa uudistetaan taajamissa verkoston kunnon pohjalta. Asuntoalueita palvelevat johdot korvataan maakaapelilla asemakaavoitetulla alueella.

Kajaanissa maakaapeleiden upotus kaivantoon ajoitetaan samaan aikaan kaupungin katuremonttien kanssa. Maakaapeleita asennetaan Purolaan sekä Revontien ja Kettukalliontien välille.

Hyrynsalmen taajaman eteläosan kaapelointityöt jatkuvat tänä kesänä.

Kuhmossa on asennettu maakaapeli Kanninlammen sähköasemalta Lammasjärven suuntaan. Työhön kuului myös vesistökaapelin asentaminen Lammasjärven pohjaan.

Paltamossa on aloitettu sähköverkon saneeraus Kiehimänvaaralla kirkonkylän pohjoispuolella. Hankkeessa rakennetaan noin 15 kilometriä keski- ja pienjännitejohtoa sekä neljä puistomuuntamoa ja kaksi pylväsmuuntamoa. Uusista keskijännitejohdoista lähes puolet, noin 3,3 kilometriä, toteutetaan maakaapeleina, jotka estävät sääolosuhteiden aiheuttamat viat ja vähentävät myös maisemahaittoja. Työt valmistuvat kesällä 2012.

Sotkamossa Vuokatin sähköasemalta Naapurinvaaran tienhaaraan menevä keskijänniteilmajohto korvattiin maakaapelilla. Kaksi keskijännitekaapelia ja kuitukaapeli asennettiin Tenetinvirran pohjaan 27.5. Yhteensä Vuokatin sähköaseman ja Naapurivaaran väliin asennettiin viitisen kilometriä maakaapelia. Työn valmistuttua heinä-elokuun vaihteessa vanha keskijänniteilmajohto purettiin.