Ympäristö

 

Energiatoimiala on fyysisestikin energian tuotanto- ja siirtoyhteyksien vuoksi lähellä ihmisiä ja luontoa. Se on painava syy vastuulliseen toimintaan ja ympäristönäkökulmien huolelliseen tarkasteluun. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät ohjaavat toimintaamme jatkuvaan parantamiseen.

Tosiasia on, ettei mikään energiantuotantomuoto ole ongelmaton, kun asiaa tarkastellaan toiminnan koko elinkaaren kautta.

Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristö- ja energiapolitiikkamme perusperiaatteena on turvata varma energian toimitus sekä kilpailukykyinen energian hinta. Energiapolitiikan tavoitteena on myös huolenpito ympäristöstä ja ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen.

Pidämme ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä toimintamme vähimmäisvaatimuksina.

Energiansäästön ohella hyödynnämme mahdollisimman paljon uusiutuvia energialähteitä lämpö- ja sähköenergian tuotannossa. Pyrimme energiantuotannossa ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Edistämme energian tehokasta käyttöä sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa.

Pidämme yllä henkilöstömme osaamista ympäristö- ja energiatehokkuusasioissa.

Huomioimme ympäristö- ja energiatehokkuuden uusia hankintoja suunniteltaessa.

Opastamme asiakkaitamme energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kiinnitämme huomiota jatkuvaan riskienhallintaan. Toimintamme ei saa aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä työntekijöillemme tai ulkopuolisille henkilöille. Ympäristöriskeihin liittyen teemme ennalta ehkäisevää työtä. Jos kuitenkin kaikista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta ilmenee ympäristötapahtuma, pyrimme mahdollisimman nopeasti lieventämään sen vaikutuksia, olemme yhteydessä asiaan liittyviin viranomaisiin ja tiedotamme avoimesti tilanteen kehittymisestä.

Tiedotamme säännöllisesti ympäristö- ja energiatehokkuustoimenpiteistämme.