Mikä on hiilijalanjälki?

Mistä hiilijalanjälki muodostuu?

Hiilijalanjälki tarkoittaa ilmastopäästöjä, joita ihmisten toiminnat ja teot aiheuttavat. Hiilijalanjälki voidaan laskea yksittäiselle ihmiselle, yritykselle, tapahtumalle, organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle. Se huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kg CO2e* vuodessa. (lähde: Sitra)

Suomalaisen keskimääräisen hiilijalanjäljen jakautuma

Mistä syntyy yrityksen tai tapahtuman hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki (CO2e) muodostuu useimmiten ihmisten liikkumisesta, ruuasta ja juomasta, käytetystä energiasta sekä jätteen määrästä. Lisäksi tapahtumien luonteesta riippuen materiaalien käyttö ja valmistus saattaa aiheuttaa osan hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälki saattaa vaihdella suurestikin ja se lasketaan auki aina tapauskohtaisesti.
 

Mitä tarkoittaa hiilineutraali?

Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että kyseisen toiminnan laskettu hiilijalanjälki on nolla. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää erilaisilla päästöjä vähentävillä toimenpiteillä, esimerkiksi matkustamista, jätteen määrää ja energiankulutusta vähentämällä. Useimmiten toimenpiteiden jälkeen jää jäljelle vielä päästöjä ja ne voidaan hyvittää kompensaatiojärjestelmän kautta.

 

Voimmeko auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä?

Loiste tarjoaa vaihtoehtoisesti kahta mallia yrityksille/tapahtumille hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.  Linkkien kautta pääset tutustumaan vaihtoehtoihin tarkemmin.

Hiilijalanjäljen hyvittäminen: Autamme yrityksiä hiilijalanjäljen laskennassa ja sen hyvittämisessä EU:n päästökaupan kautta.

Kohti hiilineutraalia yritystä: Autamme yrityksiä oman toimintansa päästöjen vähentämisessä laatimalla yhteistyössä ympäristöohjelman ja toimenpiteiden jälkeen muodostuneen hiilijalanjäljen hyvittämisessä EU:n päästökaupan kautta.

 

*Hiilidioksidiekvivalentti(lyhenne CO2-ekv.tai CO2e) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta

Olen kiinnostunut hiilijalanjäljen hyvittämisestä, toivon yhteydenottoa